Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za pracę inżynierską | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-11

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za pracę inżynierską

zdjęcie Marika
Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii za pracę inżynierską wykonaną na kierunku Gospodarka Przestrzenna WA PG

Celem pracy „Koncepcja rozwoju portu zewnętrznego i północnych dzielnic Gdyni” autorstwa Pani inż. Mariki Domozych, wykonanej pod promotorstwem dr hab. inż. arch. Karoliny Krośnickiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna WA PG, było przedstawienie alternatywnego projektu portu zewnętrznego w Gdyni. W celu pozyskania nowych terenów pod funkcje przeładunkowo-składowe zaproponowano zalądowienie obszaru wokół południowo-wschodniej części Kępy Oksywskiej. Istotnym elementem opracowania były propozycja zagospodarowania nowych terminali przeładunkowych i nowego portu wojennego na potrzeby Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym zachowaniu historycznej tkanki portu w Gdyni i uwzględnieniu wzrastającego zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe w centrum miasta, a także poprawie dostępności komunikacyjnej północnych dzielnic Gdyni. W projekcie opracowano różne scenariusze układu przestrzennego portu zewnętrznego oraz połączeń komunikacyjnych dla ruchu ładunków i osób. Zaproponowano tkankę nowej części portu, wyznaczono obszary rozwoju dla dzielnic mieszkaniowych i przemysłu. Najistotniejszym atutem koncepcji jest możliwość rozwiązania wielu istniejących i prognozowanych problemów rozwoju przestrzennego miasta Gdyni i gmin przyległych w perspektywie długookresowej. Autorka pracy jest gdynianką i pasjonatką swojego miasta.

Link do pracy znajdą Państwo tutaj.

48 wyświetleń