Dr inż. Justyna Szostak współprzewodniczącą Task Force Learning&Teaching w CESAER | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-05

Dr inż. Justyna Szostak współprzewodniczącą Task Force Learning&Teaching w CESAER

Fot.: Paulina Staniszewska
Fot.: Paulina Staniszewska
Dr inż. Justyna Szostak z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, przewodnicząca rektorskiej komisji ds. umiędzynarodowienia i pełnomocnik dziekana ds. internacjonalizacji WFTiMS, została powołana na współprzewodniczącą „Task Force Learning&Teachning” w CESAER – organizacji zrzeszającej wiodące wyższe szkoły techniczne w Europie.

CESAER została powołana w 1990 roku. Obecnie należy do niej 58 wiodących europejskich uczelni wyższych z 26 krajów. CESAER czuwa nad wysokim poziomem badań i edukacji oraz rozwojem współpracy uczelni z przemysłem. Członkowie CESAER są zobowiązani do spójnych działań na rzecz szeroko pojętego rozwoju kształcenia inżynierskiego, odpowiadającego potrzebom globalnego rynku.

Organizacja jest podzielona na siedem wiodących grup tematycznych (task forces). Dr inż. Justyna Szostak, razem z prof. Roberto Zanino z Turynu, będzie kierować grupą zajmującą się kształceniem i dydaktyką.

– Moim najważniejszym zadaniem jest rozpropagowanie i zorganizowanie sukcesora konkursu „Best Idea Competition 2021”, międzynarodowego konkursu dla studentów uczelni należących do CESAER – mówi naukowczyni. – Celem konkursu jest zmotywowanie studentów uczelni technicznych do działania na rzecz społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie kompetencji inżynierskich i umiejętności miękkich. Praca w grupie, w środowisku międzynarodowym, nauka zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, przestrzeń na kreatywność, możliwość wdrożenia najlepszych pomysłów do realizacji i niebagatelna nagroda dla zwycięskiej drużyny, to tylko niektóre zalety tego konkursu. A wszystko to pod okiem i ze wsparciem ekspertów z całego świata. Dodatkowym celem jaki sobie stawiam jest rozwój współpracy oraz zdobywanie a także przekazywanie wiedzy w zakresie wielokrotnych kwalifikacji i wspólnych programów międzynarodowych (multiple/joint degrees and joint international programs), które są głównym przedmiotem moich zainteresowań zawodowych.


Politechnika Gdańska jest członkiem stowarzyszenia CESAER od 2015 roku. Jest to trzecia uczelnia w Polsce, obok Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej, która dołączyła do tego grona. O przyjęciu do CESAER decydują m.in. wizja i strategia uczelni, finanse, w tym aspekt finansowania z przemysłu, współpraca z otoczeniem gospodarczym, innymi uczelniami oraz absolwentami, ścieżki kariery pracowników, dorobek naukowy i liczba publikacji, a także organizacja programów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich.

96 wyświetleń