Przejdź do treści

Aktualności

Data dodania: 2020-09-30

Dr inż. Sebastian Wachowski edytorem wydania specjalnego czasopisma „Crystals”

logotyp czasopisma Crystal
Dr inż. Sebastian Wachowski z Katedry Fizyki Ciała Stałego WFTiMS został zaproszony do pełnienia funkcji edytora wydania specjalnego czasopisma naukowego „Crystals”. Wydanie specjalne „Highly-Conductive Ceramics with Multiple Types of Mobile Charge Carriers" dotyczy materiałów ceramicznych, w szczególności tych o nietypowych właściwościach elektrycznych.

Edytorami wydania będą, poza dr Sebastianem Wachowskim, naukowcy z trzech kontynentów: prof. Sandrine Ricote z Colorado School of Mines w USA, prof. Gilles Gauthier z Universidad Industrial de Santander w Kolumbii oraz prof. Jong-Sook Lee z Chonnam National University w Korei Płd.

Tematyka wydania dotyczy głównie ceramik przewodzących, które charakteryzują się tym, że mają wiele różnych ruchliwych nośników ładunku. To bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ większość materiałów ma jeden lub co najwyżej dwa nośniki ładunku elektrycznego, które determinują właściwości elektryczne materiału. Materiały z wieloma „aktywnymi” nośnikami ładunku, np. tlenki trójprzewodzące posiadające trzy, są obecnie mało zbadane. W czasopiśmie pojawią się również artykuły dotyczące m.in.: efektów złączowych, granic międzyziarnowych, przewodnictwa powierzchniowego oraz nanojoniki.

­–Jako edytorzy, chcielibyśmy aby to wydanie stanowiło platformę dla śmiałych hipotez i odważnych pomysłów, nawet bazujących na wstępnych etapach badań dotyczących tych mało poznanych materiałów – podkreśla naukowiec.

Powstanie wydania specjalnego czasopisma jest naturalną konsekwencją prowadzonych od lat badań w kierowanym przez prof. M. Gazdę Zakładzie Ceramiki przy Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej PG, którego dr Wachowski jest pracownikiem . W zakładzie prowadzony jest szereg projektów związanych z materiałami o nietypowym przewodnictwie.

191 wyświetleń