Przejdź do treści

Aktualności

Data dodania: 2020-09-16

Spotkanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z rektorami uczelni publicznych

logotyp Narodowego Kongresu Nauki
Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej uczestniczył w spotkaniu rektorów uczelni publicznych w ramach inicjatywy NKN Forum. W trakcie spotkania poruszano m.in. takie zagadnienia jak efekty wdrażania ustawy czy wpływ COVID-19 na system nauki i szkolnictwa wyższego. Rektor PG, podczas panelu poświęconego ustrojowi uczelni, mówił o idei uniwersytetu przedsiębiorczego i dostosowywaniu zapisów statutu do zmieniających się potrzeb.

Spotkanie rektorów wybranych na kadencję 2020-2024 z Wojciechem Murdzkiem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, wiceminister Anną Budzanowską i Sebastianem Skuzą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów odbyło się 10 września w Akademii Sztuk Pięknych Warszawie.

Poszczególne panele konferencji poświęcono następującym zagadnieniom: efekty wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki), ustrój uczelni, kształcenie, programy strategiczne, tzw. inicjatywy doskonałości.

Prof. Krzysztof Wilde został zaproszony do dyskusji w sesji poświęconej ustrojowi uczelni, podczas której mówił m.in. o obecnym modelu organizacyjnym PG i ukierunkowaniu uczelni w stronę uniwersytetu przedsiębiorczego.

– Uniwersytet przedsiębiorczy, w kierunku którego zmierzamy, istnieje po to, aby rozwiązywać problemy społeczno-gospodarcze regionu. Składa się z centrum zarządczego, które tworzą rektor, rada uczelni, senat oraz rady dyscyplin naukowych. Jest to centrum definiujące cele i wyznaczające zadania (podobnie jak w biznesie), a z drugiej strony pełniące funkcję służebną, ponieważ zajmuje się również poszukiwaniem środków i dostosowywaniem do potrzeb w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. W nowym rozwiązaniu wokół tego centrum znajdują się wydziały (stałe jednostki), centra badawcze (elastyczne, ale sformalizowane jednostki skupione wokół danego problemu) oraz struktury, w ramach których wspierana jest swobodna organizacja ludzi w celu realizacji ciekawego projektu – mówi prof. Krzysztof Wilde.

Podczas panelu omawiano i oceniano również statuty uczelni.

– Wszyscy uczestnicy panelu byli zgodni co do tego, że szkielet statutu uczelni powinien pozostawać stały, ale wiele elementów można w nim poprawiać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb – mówi prof. Wilde. – W przypadku naszej uczelni zbieramy od społeczności akademickiej wnioski o korekty w statucie, które są systematycznie analizowane. Wnioski, które uzyskają poparcie senatu, zostaną wprowadzone. Obecnie korygujemy proporcje składu rady uczelni, gdzie mamy statutowo zapisanych po trzech członków z uczelni i z otoczenia zewnętrznego oraz przedstawiciela samorządu studenckiego. Uważamy, że silniejszy głos powinien zostać przekazany na zewnątrz i po głosowaniu będziemy zmierzać w kierunku modelu: pięć osób z zewnątrz oraz po jednym przedstawicielu uczelni i studentów.

Odrębną część spotkania z rektorami stanowiła dyskusja na temat wpływu COVID-19 na system szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestniczyły w niej wiceminister Anna Budzanowska i Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

403 wyświetleń