Przejdź do treści

Aktualności

Data dodania: 2020-10-02

Prof. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa UG

Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. rozwoju i współpracy z gospodarką; prof. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. informatyzacji i promocji. Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska
Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. rozwoju i współpracy z gospodarką; prof. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. informatyzacji i promocji. Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański uhonorował prof. Edmunda Wittbrodta, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz ministra edukacji narodowej w latach 2000-2001 tytułem doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 5 października w Dworze Artusa w Gdańsku.

Doktoratem honoris causa, w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, uhonorowani zostali pierwsi demokratycznie wybrani rektorzy gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku w Polsce: prof. Edmund Wittbrodt, rektor PG w latach 1990-1996, prof. Stefan Angielski, rektor Akademii Medycznej w latach 1990-1993 oraz prof. Zbigniew Grzonka, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996. Jak podkreślają władze UG, akt nadania godności honorowych Rektorom Seniorom ma symboliczny wymiar, związany z budową silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku.

Przypomnijmy, że Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego „za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie” podjął 27 lutego 2020 roku.

Jednoznacznie pozytywne recenzje w postępowaniu o nadanie prof. Wittbrodtowi tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali prof. Michał Kleiber, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Henryk Krawczyk.

Recenzenci podsumowali m.in. bogate doświadczenie i dorobek profesora w zakresie organizacji nauki oraz szkolnictwa wyższego (w tym m.in. rektor Politechniki Gdańskiej przez dwie kadencje, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, minister edukacji narodowej, współtwórca Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, współinicjator powołania i przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku). Podkreślili również rolę prof. Wittbrodta w integrowaniu gdańskiego środowiska akademickiego, co doprowadziło m.in. do powstania Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Wymienili jego dokonania na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. Podkreślili także osiągnięcia na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym aktywny udział w debatach środowiskowych poprzedzających referendum o wejście Polski do Unii Europejskiej.

Recenzenci odnieśli się też do szeroko zakrojonej działalności publicznej prof. Wittbrodta (m.in. przez pięć kadencji senator RP, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), w tym wielu dokonań na rzecz miasta i regionu (m.in. przewodniczący Rady Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2016-2019).

Recenzenci wskazali również na bogaty dorobek naukowy prof. Wittbrodta (m.in. 30 monografii i skryptów, ponad 260 innych oryginalnych publikacji naukowych oraz 115 opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz, udział w wielu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych), podkreślając, że o jego randze świadczy m.in. przyznanie profesorowi Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz innych, licznych nagród.

Prof. Edmund Wittbrodt uhonorowany został m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego.

Dodajmy, że na Politechnice Gdańskiej prof. Edmund Wittbrodt jest obecnie profesorem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jest też pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ESA i POLSA. Z profilem naukowym profesora można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy [tutaj].

Zapis transmisji uroczystości

593 wyświetleń