Prof. Figurski ekspertem Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-08

Prof. Figurski ekspertem Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej

Na zdjęciu prof. Mariusz Figurski siedzi przed monitorami
Na zdjęciu prof. Mariusz Figurski. Fot. Sebastian Lewandowski
Prof. Mariusz Figurski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG został powołany na eksperta naukowego w Parlamentarnej Grupie ds. Przestrzeni Kosmicznej w tej kadencji Sejmu. Grupa składa się naukowców oraz przedstawicieli biznesu, którzy wspólnie pracują na rzecz rozwoju polskiego sektora technik satelitarnych i poszerzania współpracy na arenie międzynarodowej.

Pierwsze posiedzenie Parlamentarne Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej w nowej kadencji Sejmu odbyło się 24 września i było połączone z udziałem grupy w posiedzeniu European Interparliamentary Space Conference (Europejskiej Międzyparlamentarnej Konferencji Kosmicznej).

Profesor Mariusz Figurski wskazuje najważniejsze z obszarów działalności Grupy na najbliższe lata. Pierwszym z nich jest współpraca międzynarodowa w obszarze technologii kosmicznych, tak by polskie podmioty – zarówno badawcze jaki i biznesowe coraz częściej mogły uczestniczyć w międzynarodowych zaawansowanych programach kosmicznych.

Drugim obszarem działalności Grupy jest integracja środowiska działającego w obszarze sektora technik kosmicznych i satelitarnych, tak by naukowcy z różnych ośrodków oraz przedstawiciele biznesu mogli wspólnie działać i wypracować optymalną strategię rozwoju technologii kosmicznych w kraju.

– Biznes musi mieć wsparcie w nauce – podkreśla profesor Figurski – w przeciwnym wypadku nie będzie takiego rozwoju jakiego oczekujemy i potrzebujemy. Naszym dalekosiężnym działaniem jest utworzenie nowej dyscypliny naukowej jaką będzie inżynieria kosmiczna i satelitarna. Przyszli absolwenci takiego kierunku będą inżynierami o multidyscyplinarnych umiejętnościach ponieważ ta dziedzina łączy w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu np. fizyki, elektroniki, mechaniki, robotyki czy chemii.

Kolejnym wyzwaniem jest dostosowanie prowadzonych w Polsce badań i inwestycji do poziomu technologii kosmicznej jaka jest obecnie we Francji, Niemczech czy Hiszpanii.

– Mamy wiele do nadrobienia – mówi naukowiec – i możemy uczyć się jak dojść do najwyższego poziomu Hi-Tech w zakresie technologii kosmicznych od naszych partnerów z Unii Europejskiej. Wiemy, jak zrobili to inni i możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak jak na przykład zrobiła to Turcja, budując ośrodek kosmiczny niedaleko Ankary z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. W Polsce bardzo takiego ośrodka brakuje, a umożliwiłby on integrację środowiska naukowego i biznesowego, stałby się miejscem spotkań naukowców i inżynierów praktyków.

Jednym  z ważnych działań, które Grupa powinna podjąć jest też rozwój współpracy z Polską Agencją Kosmiczną. Profesor Figurski wskazuje też na potrzebę szerokiego uświadamiania zarówno władzom i społeczeństwu jak potrzebny jest rozwój technologii kosmicznych by Polska mogła być partnerem dla krajów zachodnich.

– Paradoksalnie ostatnie pół roku , czyli okres pandemii pokazał, jak bardzo technologie satelitarne stają się elementem naszej codzienności i pomagają na przykład w czasie lockdownu. Zainteresowanie technologią kosmiczną bardzo w tym czasie wzrosło  - mówi profesor Figurski – Nagle tradycyjne rozwiązania przestały się sprawdzać, zastąpiła je praca zdalna, komunikacja online, zwiększyło się zapotrzebowanie na obrazowanie satelitarne. Zmiany spowodowane pandemią akurat w branży technologii kosmicznych dał impuls do szukania nowych, efektywnych rozwiązań.


W skład Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej wchodzą: pos. Bogusław Wontor, Przewodniczący, pos. Paweł Poncyljusz, Wiceprzewodniczący, pos. Marek Dyduch; pos. Zbigniew Girzyński, pos. Krystian Kamiński oraz pos. Andrzej Szejna. W skład grupy ekspertów wchodzą: prof. dr hab. Iwona Stanisławska, Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN – przewodnicząca zespołu ekspertów; profesor dr hab. Zbigniew Kłos, Centrum Badań Kosmicznych PAN, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN; prof. dr hab. Marek Sarna, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, wiceprzewodniczący KBKiS PAN; prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, Politechnika Gdańska /Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej /KBKiS PAN; dr inż. Leszek Loroch,  Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, wiceprzewodniczący KBKiS PAN, dr Jakub Ryzenko, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Kryzysowe.

682 wyświetleń