Prof. Lucyna Nyka nagrodzona za osiągnięcia w globalizacji edukacji inżynierskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-12

Prof. Lucyna Nyka nagrodzona za osiągnięcia w globalizacji edukacji inżynierskiej

Prof. Lucyna Nyka
Prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury, została wybrana do rangi Fellow w organizacji the World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE) z siedzibą w Melbourne, Australia. Status taki w organizacji WIETE posiada 13 naukowców z całego świata, w tym z Australii, Kanady, Indii oraz z krajów europejskich.

Status Fellow dla prof. Lucyny Nyki przyznano w uznaniu za „wybitny wkład w edukację inżynieryjno-techniczną, wybitne osiągnięcia w globalizacji edukacji inżynierskiej oraz za szeroką działalność w instytucie”.

Badania naukowe profesor Lucyny Nyki koncentrują się wokół zagadnień historycznych hydrografii, nadwodnych przestrzeni publicznych i budynków oraz miejskich krajobrazów. Jest zaangażowana w szereg transdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących ekologii środowiska miejskiego i procesów renaturalizacji miast. Jest naukowcem biorącym udział w wielu europejskich projektach badawczych. Obecnie jest zaangażowana m.in. w projekt H20202 „SOS Climate Waterfront”, polegający na łączeniu badań i innowacji w badaniach obszarów nadwodnych w kontekście zmian klimatycznych.  

Profesor Lucyna Nyka jest członkiem prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, w latach 2013-15 była wybranym członkiem rady organizacji European Association for Architectural Education  (EAAE Council) z siedzibą w Brukseli oraz członkiem Research Committee tej organizacji. W latach 2014-2017 była członkiem Research Center in Planning, Architecture and Design (CITAD) w Lizbonie. Obecnie jest jednym z wiceprzewodniczących WIETE International Academic Advisory Committee (WIETE-IAAC) oraz członkiem Komitetu Naukowego Valencia International Biennial of Research in Architecture (VIBARrch). Prowadzi wykłady zaproszone na wielu uczelniach europejskich.

WIETE co roku wyróżnia naukowców z całego świata, którzy przyczynią się do podnoszenia jakości edukacji inżynierskiej i technologicznej. Główną strategią instytutu jest stworzenie niezależnego i przyjaznego środowiska międzynarodowego, gdzie współpracują naukowcy i praktycy co sprzyja tworzeniu innowacji i dobrych praktyk w edukacji inżynierskiej i technologicznej.

536 wyświetleń