Przejdź do treści

Webinarium „Drug Discovery, Development & Commercialization” - 26 listopada | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2020-11-17

Webinarium „Drug Discovery, Development & Commercialization” - 26 listopada

Drug discovery
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na bezpłatne webinarium „Drug Discovery, Development & Commercialization”, które odbędzie się 26 listopada. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się zawodowo lub planujących swoją karierę w dziedzinie opracowywania, rozwoju lub komercjalizacji leków.

Tematyka webinarium:

  • wybór celu terapeutycznego,
  • projektowanie nowych związków o poszukiwanym profilu farmakologicznym, metody wspomagania projektowania za pomocą modelowania molekularnego in silico,
  • badania aktywności biologicznej nowych związków oraz opracowywanie modeli badawczych in vitro i in vivo, wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych, ADME, wstępne badania toksykologiczne,
  • nominacja kandydata klinicznego,
  • proces rozwoju leku od odkrycia do I fazy badań klinicznych na praktycznym przykładzie (case study),
  • proces komercjalizacji kandydatów na lek (drug candidate),
  • współczesne zespoły badawcze, budowa, interdyscyplinarność, funkcjonowanie w istniejącym ekosystemie.

Prelegent:
dr Karolina Dzwonek - posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu projektami odkrywania oraz rozwoju nowych leków. Budowała i prowadziła grupy badawcze, zajmujące się opracowywaniem nowych terapii chorób onkologicznych oraz chorób układu oddechowego. Doradzała w kwestiach zwiększenia aplikacyjności badań i rozwoju biotechnologii w Polsce. Prowadziła szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania zespołem i komercjalizacji wyników badań naukowych. Opracowywała schematy efektywnego transferu technologii w dziedzinie Life Sciences. Posiada tytuł doktora biologii molekularnej. Jest absolwentką Leadership Academy for Poland.

Webinarium odbędzie się 26 listopada (czwartek), w godzinach 11-14 na platformie Microsoft Teams. Obowiązkowa rejestracja na wydarzenie odbywa się na portalu Evenea.

Webinarium zostało sfinansowane ze środków projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, który realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

34 wyświetleń