Przejdź do treści

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni PG w nowej kadencji | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-01-14

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni PG w nowej kadencji

rada uczelni
Od lewej: Andrzej Synowiecki, Wojciech Falkowski, prof. Tomasz Klimczuk, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Karolina Matuszewska, Sławomir Halbryt, Inacio Golebski 
We wtorek 12 stycznia w Sali Senatu PG odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie Rady Uczelni w ramach nowej kadencji na lata 2021-2024. Nominacje dla członków Rady wręczył prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

W skład Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej wchodzi siedmiu członków wybranych przez Senat PG. Wyboru dokonano na posiedzeniu 16 grudnia 2020 r., a oficjalna inauguracja działalności Rady nastąpiła 1 stycznia br. W skład Rady wchodzi pięć osób spoza uczelni, jedna osoba z uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Do głównych zadań rady uczelni należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, projektu statutu i planu rzeczowo-finansowego, monitorowanie zarządzania uczelnią i jej gospodarki finansowej, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat) oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

– W składzie Rady na kolejną kadencję znalazły się osoby, których doświadczenie i kompetencje z pewnością przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju Politechniki Gdańskiej – mówił podczas pierwszego posiedzenia Rady Uczelni prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Jestem przekonany, że liczne, przyszłe dyskusje z jej członkami przyczynią się do wzmocnienia PG zarówno w aspekcie naukowym, jak też dydaktycznym i organizacyjnym. Praca członków Rady przełoży się też na wiele innych aspektów funkcjonowania uczelni, chociażby w zakresie naszej uczelni współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – dodał rektor PG.

Podczas posiedzenia Rady rektor włączył oficjalne nominacje jej członkom, a ci z kolei wskazali swojego kandydata na przewodniczącego na nową kadencję 2021-2024. Do tej roli wytypowano Sławomira Halbryta, prezesa zarządu firmy Sescom oraz prezydenta Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, który pełnił już tę funkcję w poprzedniej kadencji Rady (o wyborze zdecyduje następnie Senat PG).

– Osobiście bardzo się cieszę, że będę mógł kontynuować pracę w Radzie Uczelni PG – mówił Sławomir Halbryt. – W poprzedniej kadencji Rada sprawnie wpisała się w codzienność Politechniki Gdańskiej, pełniąc z jednej strony funkcję nadzorującą, a z drugiej opiniotwórczą i doradczą. W kolejnej chcemy postawić większy nacisk na ten drugi aspekt, wspierając i budując coraz wyższą pozycję PG w Polsce i za granicą, a także przyczyniając się do jej dynamicznego rozwoju.

Skład Rady Uczelni PG na kadencję 2021-2024:

  • Wojciech Falkowski - prezes zarządu Ecol-Group Sp. z o.o.,
  • Inacio Golebski - prezes DNV GL Poland Sp. z o.o.,
  • Sławomir Halbryt - prezes zarządu Sescom SA, prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej,
  • prof. Tomasz Klimczuk - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
  • Andrzej Synowiecki - prezes Radmor SA,
  • Małgorzata Winiarek-Gajewska - prezes NDI SA,
  • Karolina Matuszewska - przewodnicząca SSPG.
494 wyświetleń