Roczne stypendia dla najzdolniejszych studentów - nabór do 15 stycznia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-01-13

Roczne stypendia dla najzdolniejszych studentów - nabór do 15 stycznia

Grafika z napisem RADON
Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie mogą otrzymać wyróżniający się studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w ramach nowego programu Radon. Wnioski można składać do 15. stycznia 2021r. 

Program Radon Supporting Most Talented Students stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami).

Jego jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących się w działalność badawczą w obszarach tematycznych Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów, którzy angażują się w prace badawcze na uczelni.

Budżet i warunki realizacji programu

Stypendium w programie RADON wynosi miesięcznie 1 000 PLN i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez  studentów studiów stacjonarnych:

  • pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów,
  • drugiego stopnia,

którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni.

Jak aplikować?

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Nabór wniosków będzie trwał od 15 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. włącznie.

Więcej informacji 

954 wyświetleń