Uczenie maszynowe i Sztuczna inteligencja - nowe specjalności na PG | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-01-11

Uczenie maszynowe i Sztuczna inteligencja - nowe specjalności na PG

Student przy komputerze
Politechnika Gdańska uruchamia dwie nowe specjalności, które świetnie wpisują się w obecne trendy w informatyce i wyzwania cywilizacyjne. Ich otwarcie posłuży wykształceniu najwyższej klasy specjalistów w nowoczesnych i pożądanych na rynku pracy dziedzinach: uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Obydwie specjalności, utworzone na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG jako studia magisterskie II stopnia, zostaną uruchomione już w lutym 2021 r. Przez cały okres ich trwania studenci będą mieli zapewnioną ścisłą współpracę z wysokiej klasy specjalistami i naukowcami, wykłady światowej klasy ekspertów, staże i wizyty w firmach i jednostkach zaangażowanych w rozwój SI, finansowane wyjazdy na konferencyjne międzynarodowe, szkoły letnie, etc., a także indywidualną opiekę merytoryczną kadry naukowo-dydaktycznej.

W ramach studiów studenci poznają zagadnienia i przedmioty m.in. z zakresu: widzenia komputerowego, przetwarzania języka naturalnego, uczenia głębokiego, systemów internetowych i rozproszonych, programowania urządzeń mobilnych i brzegowych, sztucznej inteligencji w robotyce, metod interakcji człowiek-maszyna, bioinformatyki, zaawansowanego przygotowania danych, etyki SI, odkrywania wiedzy i systemów rekomendacyjnych, przetwarzania multimediów, tekstu i mowy, optymalizacji struktur i obliczeń w sieciach neuronowych.

Nowe kierunki we współpracy z ministerstwem i czołowymi uczelniami

Nowe specjalności na PG finansowane są ze środków projektu AI Tech: Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. AI Tech to konsorcjum Ministerstwa Cyfryzacji (obecnie w strukturach Kancelarii Premiera Rady Ministrów) oraz pięciu czołowych uczelni w Polsce. Oprócz PG są to: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warszawski.

W ramach projektu AI Tech Wydział ETI PG prowadzić będzie edukację na dwóch wspomnianych specjalnościach. Sztuczna inteligencja będzie realizowana na kierunku inżynieria biomedyczna, natomiast specjalność Uczenie maszynowe na kierunku informatyka.

Więcej informacji o AI Tech można znaleźć na stronie projektu.

Wszystkie przedmioty specjalnościowe ujęte w programie nauczania są nowe i obejmują najnowsze osiągnięcia na świecie w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Programy obu specjalności ukierunkowane są na przyszłe zatrudnienie w obszarze AI, przy czym w przypadku inżynierii biomedycznej przygotowano zupełnie nowy program kierunku studiów, skupiając się na realizacji zagadnień w zakresie AI.

Szczegóły dot. nowych specjalności można poznać na stronie Wydziału ETI PGa zapisy na studia możliwe są za pośrednictwem strony rekrutacyjnej PG

713 wyświetleń