Nagrodzono najlepsze studenckie projekty związane ze sztuczną inteligencją | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-02-24

Nagrodzono najlepsze studenckie projekty związane ze sztuczną inteligencją

Autorzy najlepszego projektu grupowego na WETI: Martyna Giziewicz, Filip Brzeziński, Julia Guzik, Emilia Lewandowska. Pierwszy z prawej prof. Jacek Stefański, dziekan WETI, drugi z prawej prof. Mariusz Kaczmarek (opiekun naukowy projektu)
Autorzy najlepszego projektu grupowego na WETI: Martyna Giziewicz, Filip Brzeziński, Julia Guzik, Emilia Lewandowska. Pierwszy z prawej prof. Jacek Stefański, dziekan WETI, drugi z prawej prof. Mariusz Kaczmarek (opiekun naukowy projektu). Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Aplikacja mobilna do obrazowania i klasyfikacji zmian skórnych okazała się najlepszym projektem grupowym realizowanym na studiach II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Nagrodzono także inne studenckie realizacje z obszaru sztucznej inteligencji. Prezentacja projektów i wręczenie nagród odbyło się w ramach rozpoczęcia roku na studiach II stopnia na tym wydziale. Zainaugurowano także nowy przedmiot – projekt badawczy.

– Patrząc na wasze zaangażowanie widać, że nasi studenci mają zacięcie do prowadzenia prac innowacyjnych, co ma znaczenie dla naszej uczelni jako uczelni badawczej – powiedział prof. Jacek Stefański, dziekan WETI podczas wręczania nagród autorom najlepszych projektów grupowych.

Projekty grupowe to przedmiot, który ma nauczyć studentów wspólnej pracy podczas rozwiązywania konkretnego problemu. Jest on realizowany od 16 lat w ramach programów nauczania na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na WETI.

Grupy składające się z od 3 do 5 studentów przez dwa semestry przygotowują rozwiązania rzeczywistych problemów – mówi dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG, koordynator projektów grupowych na WETI. – Część z nich powstaje na zlecenie zewnętrznych firm.

W tym roku nagrodzono cztery oraz wyróżniono sześć projektów. Trzy z czterech nagrodzonych projektów związane są ze sztuczną inteligencją.

– Sztuczna inteligencja to obszar, który szybko się rozwija. Wszystkie projekty, a w szczególności te wyróżnione są bardzo ciekawe, zaawansowane i połączone z realnymi zastosowaniami – powiedział Dawid Gębka z IHS Markit.

Nagrody ufundowali dziekan WETI (w sumie 10 tys. zł) oraz firma IHS Markit (5 tys. zł)

Nagrodzone  projekty:

Celem projektu było opracowanie, realizacja i walidacja aplikacji mobilnej do oceny zmian skórnych, w szczególności przebarwień, pod kątem diagnostyki czerniaka skóry. Aplikacja przeznaczona jest dla lekarzy i personelu medycznego – ma ułatwić im pracę oraz skrócić czas diagnostyki. Jak podkreślają autorzy projektu, w dalszej perspektywie zastosowanie aplikacji może przyczynić się do zwiększenia odsetka osób biorących udział w badaniach przesiewowych pod kątem diagnostyki czerniaka. Pozwala także na stworzenie większego zbioru bazy danych zdjęć zmian skórnych, które mogłyby być danymi wejściowymi do kolejnych analiz, np. za pomocą metod sztucznej inteligencji (wykorzystywanych w tym projekcie).

Zespół: Martyna Giziewicz (kierownik), Filip Brzeziński, Julia Guzik, Emilia Lewandowski.

Opiekun naukowy: prof. Mariusz Kaczmarek

  • Rozpoznawanie obrazu z wykorzystaniem symulatorów – 2 miejsce, oraz nagroda IHS Markit

Studenci za cel projektu obrali stworzenie algorytmu rozpoznawania obrazu, a dokładniej semantycznej segmentacji przy założeniu, że dla docelowego środowiska nie ma dostępnych adnotacji, których można byłoby użyć do treningu sieci neuronowej. Algorytmy takie są wykorzystywane w pojazdach autonomicznych, robotyce czy obrazowaniu medycznym.

Zespół: Bartłomiej Wróblewski (kierownik), Radosław Słowiński, Karol Woźniak.

Opiekun naukowy: Sebastian Cygert

  • Robot mobilny do inspekcji infrastruktury krytycznej – 3 miejsce

Studenci stworzyli zintegrowaną platformę robota inspekcyjnego i dostosowali go do realizacji autonomicznych misji inspekcyjnych infrastruktury krytycznej (np. obszarów portowych, lotnisk, rafinerii). Autorzy projektu nawiązali kontakt z przedstawicielami Portu Gdynia, dzięki czemu mogli poznać wymagane funkcjonalności i wyzwania, jakie stoją przed uniwersalnymi robotami inspekcyjnymi, a następnie zaprojektowali w całości bardzo złożone zaawansowane oprogramowanie.

Zespół: Michał Baranowski (kierownik), Kamil Romanowski, Mikołaj Barcikowski, Łukasz Pawlicki, Jan Olencki

Opiekun naukowy: prof. Łukasz Kulas

  • Segmentacja endoleaków na obrazowaniu z tomografu komputerowego – 3 miejsce

Celem projektu było opracowanie systemu do wspomagania pracowników medycznych przy diagnostyce przecieków okołoprotezowych w obrębie aorty brzusznej (stworzenie usługi automatycznej segmentacji aorty i wykrywania tętniaka). W zakresie dostarczenia i zaetykietowania danych projekt był realizowany wspólnie z Kliniką Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zespół: Artur Skrzynecki (kierownik), Paweł Kozielec, Marcin Perdeusz

Opiekun naukowy: dr Tomasz Dziubich

Wyróżnione projekty:

  • NlightVR™ - wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z biosensorami

Zespół: Anita Dworzanska (kierownik), Wiktor Pieńkowski, Tomasz Idczak, Kamil Grabowski, Ivan Vakulko

Opiekun naukowy: prof. Jacek Lebiedź

Klient: NlightniN Production Sp. z o.o.

Zespół: Stanisław Góra (kierownik), Mikołaj Mirko, Mateusz Janicki, Jan Czubiak

Opiekun naukowy: prof. Agnieszka Landowska

  • Konfigurowalny multiefekt gitarowy na platformie Raspberry PI

Zespół: Jakub Chmielewski (kierownik), Bartosz Borczuch, Przemysław Pająk, Piotr Ziętkowski

Opiekun naukowy: mgr Dawid Weber

  • Mobilny system głosowania na potrzeby posiedzeń Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej

Zespół: Maciej Żurek (kierownik), Szymon Nowacki, Paulina Cebulska, Adam Brejtfus, Mateusz Wszeborowski

Opiekun naukowy: dr Jakub Miler

Klient: Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

  • Badanie możliwości wykorzystania sieci neuronowych opartych na prawach fizycznych (PGNN) w analizie danych przestrzennych

Zespół: Bartłomiej Borzyszkowski (kierownik), Marcin Świniarski, Karol Damaszke, Jakub Romankiewicz

Opiekun naukowy: prof. Marek Moszyński

  • Robot barman

Zespół: Jakub Wysocki (kierownik), Krzysztof Włódarczak, Paweł Wróblewski, Damian Wypych, Łukasz Antoniszyn

Opiekun naukowy: mgr Tomasz Chludziński

Inauguracja studiów II stopnia i przedmiotu - projekt badawczy

Prezentacja projektów i wręczenie nagród autorom najlepszych projektów grupowych na WETI odbyło się w ramach inauguracji (online) studiów II stopnia, które rozpoczęło ponad 350 studentów.

W następnych latach projekty grupowe będą realizowane na wcześniejszym etapie studiów – na studiach pierwszego stopnia. Natomiast na drugim stopniu studiów został uruchomiony nowy przedmiot – projekt badawczy.

– To przedmiot dwusemestralny, w ramach którego studenci będą mieli do zweryfikowania hipotezę badawczą – powiedział dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG, prodziekan ds. współpracy i promocji WETI.

Zespół studentów pod opieką naukową i mentorską pracownika PG, będzie weryfikować hipotezę zgłoszoną przez klienta. Zadanie studentów będzie polegało np. na analizie danego problemu, optymalizacji algorytmów, czy określeniu możliwości realizacyjnych projektu o charakterze aplikacyjnym.

Dr inż. Krzysztof Nowicki, prof. PG, pełnomocnik dziekana ds. projektów badawczych podkreśla, że obowiązkowym wynikiem projektu badawczego dla projektów z hipotezą badawczą jest raport w formie publikacji sformatowany zgodnie z szablonem IEEE, przygotowany w języku angielskim. Dla projektów aplikacyjnych dopuszcza się również raport w formie zgłoszenia (wniosku) patentowego.

2204 wyświetleń