Prawie 1 mln zł. dla mentorów i na rozwój studenckich kół naukowych | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-02-22

Prawie 1 mln zł. dla mentorów i na rozwój studenckich kół naukowych

napis Plutonium i Technetium na kolorowym tle
W pierwszym naborze do dwóch programów Plutonium i Technetium, realizowanych w ramach zadań programu IDUB, prawie milion złotych zostanie przeznaczonych na wspieranie aktywności mentorów opiekujących się szczególnie uzdolnionymi studentami oraz dofinansowanie badań prowadzonych przez naukowe koła studenckie.  

Program Technetium wspiera aktywność mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB. Natomiast celem Plutonium  jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

W obu konkursach łącznie złożono 30 wniosków, z których 17 uzyskało finasowanie.

W ramach Centrum  BioTechMed finansowanie uzyskały projekty:

1. Modyfikowane biochemicznie czujniki światłowodowe do wykrywania białka w sztucznym moczu

Kierownik projektu: dr inż. Daria Majchrowicz (WETI), Koło Naukowe Studentów PG BioPhoton Przyznane środki: 134 400 zł

2. System do obrazowania rezonansu fluoroscencyjnego

Kierownik projektu: dr inż. Adam Mazikowski (WETI), Koło Naukowe Soliton Przyznane środki: 121 800 zł

3. Badanie parametrów optycznych tkanek biologicznych i fantomów tkanek w funkcji temperatury

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska (WETI) przyznane środki: 24 970 zł

4. Technologie eksploracji danych, uczenia maszynowego i modelowania matematycznego w różnych zastosowaniach

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Pilarczyk (WFTiMS) przyznane środki: 24 750 zł

5. Sfinansowanie udziału uzdolnionych studentów studiów II stopnia w wybranych międzynarodowych konferencjach naukowych

Kierownik projektu: dr hab. Inż. Jacek Czub (WCh) przyznane środki: 24 200zł

W ramach Centrum Technologii Cyfrowych finansowanie uzyskały projekty:

1. Zestaw do badań rekonfigurowalnej komunikacji satelitarnej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Łukasz Kulas (WETI), WiComm Yuniors  Przyznane środki: 39 100 zł

2. Rozbudowa cyfrowego sterownika poowego przeznaczonego do pracy w stacji DC

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Kuczyński (WEiA), Studenckie Koło Stowarzyszenie Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej Przyznane środki: 59 800 zł

3. Realizacja badań kosmicznych w ramach projektów Stardust oraz SimBa

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Dąbrowski (WIMIO), Koło naukowe SimLE Przyznane środki: 172 500 zł

4. Światłowodowe czujniki do monitoringu temperatury i procesów elektrochemicznych w superkondensatorach

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska (WETI) przyznane środki: 25 000 zł

5. Technologie Kosmiczne drogą rozwoju naukowego studentów PG

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Dąbrowski (WIMIO) przyznane środki: 25 000 zł

6. Technologia druku 3D w zastosowaniu do realizacji prototypowych układów mikrofalowych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski  (WETI) przyznane środki: 24 200 zł

7. Modelowanie układów wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem technik redukcji rzędów modelu i analizy wartości własnych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski  (WETI) przyznane środki: 24 750 zł

W ramach Centrum Materiałów Przyszłości

1. Bromofosfinoborany: synteza oraz zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek

Kierownik projektu: dr hab. inż. Rafał Grubba (WCH) przyznane środki: 24 200 zł

W ramach Centrum EkoTech

1. Obszary chronione-czy faktycznie? Badanie zlewni rzek i cieków wodnych na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (WCH) przyznane środki: 25 000 zł

2. Detekcja uszkodzeń połączeń adhezyjnych w konstrukcjach betonowych ze zbrojeniem wewnętrznym i zewnętrznym z zastosowaniem pomiarów drgań i analizy falkowej

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) przyznane środki: 24 200 zł

oraz dwa wnioski interdyscyplinarne złożone w ramach Centrum  EkoTech,  Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości:

1. Nautilus - pojazd podwodny z napędem mięśniowym koła naukowego PIKSEL

Kierownik projektu: dr inż Cezary Żrodowski (WIMIO) przyznane środki: 24 750 zł

2. Rozwój potencjału naukowego zespołu studentów z PGRacing Team oraz zaprezentowanie na arenie międzynarodowej publikacji i wyników innowacyjnych badań

Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Ścibiorski (WIMIO), Koło Naukowe Mechanik: PGRacing Team

Przyznane środki: 143 908 zł

276 wyświetleń