Prof. Aleksander Orłowski w zespole opracowującym nową Krajową Politykę Miejską | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-02-10

Prof. Aleksander Orłowski w zespole opracowującym nową Krajową Politykę Miejską

prof. Aleksander Orłowski
Dr hab. inż. Aleksander Orłowski, prof. uczelni, z Katedry Zarządzania WZiE, został powołany do zespołu opracowującego nową Krajową Politykę Miejską (KPM). Zespół działa pod egidą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Naukowiec będzie pracował w grupie zajmującej się cyfryzacją zarządzania miastami.

"Krajowa Polityka Miejska jest adresowana do wszystkich polskich miast. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. W dokumencie znajduje się szeroka paleta rozwiązań, narzędzi i instrumentów, które w sposób elastyczny mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości i położenia. Ma za zadanie wskazać, gdzie, i jak możliwe jest zwiększenie efektywności działań instytucji publicznych, a także prywatnych i społecznych, tak, aby sprawniej osiągać cele polityki miejskiej.” – czytamy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prof. Aleksander Orłowski będzie pracował m.in. nad tym, aby miasta były przyjazne dla mieszkańców oraz atrakcyjne do prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców. Aglomeracje miejskie mają umożliwiać rozwój w skali regionalnej jak i lokalnej. Pomogą w tym wypracowywane rekomendacje dotyczące przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu, angażowania mieszkańców w zarządzaniu miastem, tworzenia zrównoważonej mobilności miejskiej czy podejmowania w miastach działań na rzecz niskoemisyjności i efektywności energetycznej.

Więcej informacji o Krajowej Polityce Miejskiej

769 wyświetleń