Nabór wniosków w programie Titanium | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-04-06

Nabór wniosków w programie Titanium

Titanium
Wdrożenie mechanizmów identyfikacji i ochrony w skali międzynarodowej własności intelektualnej wartościowych wynalazków opracowanych na Politechnice Gdańskiej, to główne cele programu Titanium Supporting International Patent Applications.

Program TITANIUM stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów działań zmierzających do uzyskania lub rozszerzenia międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku 

Adresaci programu

Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracownik, doktorant lub student Politechniki Gdańskiej.

Termin składania wniosków: od 31 marca do 15 czerwca 2021 do godz. 23:59

Budżet i warunki finansowania

  • Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na działania dotyczące wynalazków, do których Uczelni będą przysługiwać – w całości lub w części – prawa majątkowe, a Uczelnia nie podlega ograniczeniom co do komercyjnego wykorzystania wynalazku.
  • Maksymalne dofinansowanie działań wynosi 18 000 zł brutto a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

Koszty kwalifikowane projektu obejmują m.in:

  • badania patentowe (analizy stanu techniki),
  • opracowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazków w procedurze międzynarodowej PCT lub w procedurze europejskiej,
  • tłumaczenie dokumentacji zgłoszeniowej,
  • opłaty urzędowe za zgłoszenie.

Jak aplikować?

Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej i papierowej do Centrum Transferu Wiedzy i Technologii na adres damian.kuzniewski@pg.edu.pl, które przeprowadza analizę uwarunkowań prawnych oraz potencjału komercyjnego wynalazku, a także uzyskuje opinię Zespołu Rzeczników Patentowych PG co do potencjału patentowego wynalazku.

Dodatkowe informacje

206 wyświetleń