PG nawiązała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-04-01

PG nawiązała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku

Na zdjęciu od lewej: Prof. Piotr Lorens (PG), dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska (ASP), prof. Krzysztof Wilde (rektor PG), prof. ASP Krzysztof Polkowski (rektor ASP), dr inż. arch. Justyna Borucka (Wydz. Architektury PG), dr Rafał Setlak (ASP).
Na zdjęciu od lewej: Prof. Piotr Lorens (PG), dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska (ASP), prof. Krzysztof Wilde (rektor PG), prof. ASP Krzysztof Polkowski (rektor ASP), dr inż. arch. Justyna Borucka (Wydz. Architektury PG), dr Rafał Setlak (ASP)
Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. ASP Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, podpisali porozumienie na mocy którego obydwie uczelnie nawiążą bliską współpracę w ramach organizacji międzynarodowego forum krajobrazowego Transforming Cityscape with Art w Gdańsku w dniach 13-17 października br.

Umowę pomiędzy obydwiema uczelniami rektorzy podpisali we wtorek 30 marca na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zobowiązując się do bliskiej współpracy naukowej i promocyjnej w ramach przygotowań i przeprowadzenia międzynarodowego i interdyscyplinarnego forum krajobrazowego Transforming Cityscape with Art (Przekształcanie miastobrazu poprzez sztukę).

Forum organizowane przez Instytut Le:Notre, Europejską Radę Szkół Architektury Krajobrazu (ECLAS), Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-17 października 2021 r. Na mocy zawartego porozumienia Politechnika Gdańska została w ramach tego wydarzenia partnerem naukowym ASP w Gdańsku.

– Forum będzie dużym i ważnym wydarzeniem nie tylko dla Akademii Sztuk Pięknych, ale również dla naszej uczelni – mówił po podpisaniu porozumienia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Jestem przekonany, że nasi naukowcy z Wydziału Architektury PG wniosą do niego bardzo wiele, w tym swoją wiedzę i doświadczenie, a nasza współpraca pogłębi integrację lokalnych środowisk akademickich i zawodowych zajmujących się kształtowaniem ładu przestrzennego w polskich miastach.

– Podpisanie porozumienia, jest istotnym elementem współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Politechniką Gdańską – mówił prof. ASP Krzysztof Polkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. – Forum Krajobrazowe Le:Notre jest prestiżowym, międzynarodowym wydarzeniem, pierwszy raz organizowanym w Polsce i na uczelni artystycznej. Dzięki zaangażowaniu kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych oraz wsparcia ze strony instytucji zagranicznych Le:Notre Institute oraz European Council of Landscape Architecture Schools, a także lokalnych, jak Politechnika Gdańska i Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, możemy podjąć interdyscyplinarną dyskusję, wpływając jednocześnie na kształtowanie oraz ochronę krajobrazu.

Współpraca PG i ASP obejmuje również m.in. partnerstwo merytoryczne i dydaktyczne przy międzynarodowym konkursie studenckim „The Port Island of the Future. Art-driven revitalisation of the local cityscape” („Wyspa Portowa przyszłości. Napędzana sztuką rewitalizacja lokalnego miastobrazu”), realizowanym w ramach Forum.

Dodatkowo, strony zobowiązały się do wzajemnego wykorzystania swoich kompetencji, potencjału twórczego oraz badawczego przy jego organizacji, a także do współpracy merytorycznej i organizacyjnej podczas otwartego wydarzenia zdalnego, zaplanowanego na 21 kwietnia 2021 r., które ma promować i przybliżyć tematykę Forum.

Za wypełnienie założeń porozumienia odpowiedzialni będą naukowcy obydwu uczelni, dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska (ASP) oraz prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (PG). Porozumienie będzie obowiązywać do końca roku akademickiego 2021/2022.

Więcej informacji na temat Forum można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

289 wyświetleń