Współpraca PG z chemicznym gigantem w badaniach nad polimerami | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-04-28

Współpraca PG z chemicznym gigantem w badaniach nad polimerami

Sabic
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej bierze udział w programach badawczych saudyjskiej firmy SABIC kierowanych do najlepszych uczelni technicznych świata. W elitarnym gronie, obok PG, znajdują się m.in.: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETH Zurich), czy King Abdullah University of Science and Technology (KAUST).

SABIC jest jedenym z największych koncernów chemicznych na świecie, liderem wśród  producentów produktów petrochemicznych takich jak  polimery, materiały funkcjonalne, nawozy i metale. Firma prowadzi działalność w ponad 50 krajach Azji, Europy oraz Ameryki i zatrudnia ponad 40 tys. pracowników.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG i SABIC została nawiązana w 2013 roku i koncentruje się na procesach katalitycznych wytwarzania poliolefin. Polimery te odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu pełnym postępu technicznego i ciągłego zapotrzebowania na nowe materiały. Ich doskonałe właściwości mechaniczne oraz przetwórcze, a także stosunkowo niska cena sprawiają, że są polimerami pierwszego wyboru nie tylko do produkcji opakowań czy w  przemyśle motoryzacyjnym, ale również w specjalistycznych zastosowaniach takich jak procesy oczyszczania wody czy w medycynie.

Naukowcy z Wydziału Chemicznego biorą czynny udział w pracach nad syntezą, badaniem właściwości i poszukiwaniem zastosowań dla nowej generacji poliolefin funkcjonalnych. Współpraca z firmą SABIC umożliwia naukowcom dostęp do najnowszych technologii i pozwoli na komercjalizację otrzymanych materiałów m.in. jako nanoporowate membrany,  sensory czy też promotory mieszalności polimerów.

Model współpracy PG-SABIC został wypracowany przez śp. prof. Jacka Namieśnika, rektora PG w latach 2016-2019 oraz prof. Sławomira Milewskiego, prorektora ds. nauki. W skład grupy badawczej, realizującej projekty z ramienia Politechniki Gdańskiej, wchodzą: dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc (kierownik projektów), dr inż. Maciej Sienkiewicz oraz dwóch doktorantów: Jakub Kruszyński i Mateusz Malus.

Dzięki umowie, naukowcy z Politechniki Gdańskiej mają możliwość prowadzenia badań  w laboratoriach i centrach badawczych firmy na całym świecie. Współpraca owocuje również ciekawymi projektami naukowymi skierowanymi do studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego.  Warto podkreślić, że mają oni możliwość wyjazdów na długoterminowe staże naukowe do SABIC. Staże finansowane są przez SABIC, co obejmuje stypendia, koszty zamieszkania i podróży a także koszty udziału w konferencjach. Do tej pory na staże wyjechało trzech naukowców, trzech doktorantów oraz dwudziestu czterech studentów Wydziału Chemicznego PG. W ramach współpracy zostały zrealizowane 4 projekty i wiele prac zleconych. W planach są kolejne projekty międzynarodowe, w które zaangażowani będą naukowcy i studenci Politechniki Gdańskiej.

918 wyświetleń