Dydaktyczne Piątki – podsumowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-22

Dydaktyczne Piątki – podsumowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich

zespół pracowników PG biorący udział w finale cyklu szkoleń "Dydaktyczne piątki" z zespołem Centrum Nowoczesnej Edukacji i prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG
Osiem miesięcy spotkań, 275 uczestników, 34 tematy, 58 godzin szkoleń metodycznych, 32 godziny warsztatów i 12 godzin szkoleń z obsługi platformy eNauczanie – w piątek, 18 czerwca w budynku Hydromechaniki odbył się finał pierwszej edycji programu szkoleń dla nauczycieli Politechniki Gdańskiej „Dydaktyczne Piątki”, przeprowadzonego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

– Chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom szkoleń, którzy biorąc w nich udział zrobili pierwszy krok w kierunku tego, aby dydaktyka była lepsza i ciekawsza. Jesteście fundamentem tej politechniki. Uczelnia, aby pozyskać wystarczającą liczbę dobrych doktorantów potrzebuje dobrych magistrów, a żeby byli dobrzy magistrzy potrzebne są podstawy, które dają dydaktycy, a więc możliwie jak najlepszej jakości zajęcia i ludzie, którzy chcą je prowadzić – podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, otwierając oficjalną część spotkania. – Potrzebny jest też szereg pakietów, aby zajęcia można było prowadzić jeszcze lepiej, z czego wdrażamy właśnie pierwszy, czyli wzmocnienie dydaktyczne laboratoriów – dodał rektor.

W finałowym spotkaniu cyklu „Dydaktyczne Piątki” blisko 30 uczestników (6 zespołów) wzięło udział w grze terenowej połączonej z quizem historycznym „PG w liczbach” oraz w zespołowych zmaganiach metodycznych. Wyłoniony został zwycięski zespół finału w składzie: dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords, prof. PG (WiLiŚ), dr Barbara Wikieł, prof. PG (CNMiKnO), dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG (WCh), dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska (WA), mgr inż. Krzysztof Emilianowicz (WIMiO), a także zaprezentowano dokonania wszystkich zespołów podczas sesji plakatowej. Odbyła się także prapremiera filmu edukacyjnego dla studentów „SIENA. Skarb średniowiecza”, zrealizowanego przez zespół CNE we współpracy z dr inż. arch. Małgorzatą Kostrzewską z Wydziału Architektury – produkcja powstała w ramach projektu POWER 3.5 jako jeden z przykładów zasobów cyfrowych tworzonych na potrzeby podręcznika nowej generacji. Ponadto przyznano pierwszą nagrodę specjalną: „Tytuł Przyjaciela CNE”, którą otrzymała dr Barbara Wikieł, prof. PG, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG.

– Spotykamy się tu w gronie liderów zmiany edukacji. Jeśli rzeczywiście chcemy wprowadzić zmianę w edukacji, potrzebna jest przede wszystkim chęć, a tej nie brakuje – powiedziała dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji PG, zwracając się do nauczycieli akademickich i zapowiadając otwarcie nowego konkursu innowacji dydaktycznych. – Co roku będzie można aplikować o fundusze na wprowadzenie innowacji do swojego przedmiotu. Zmiany w prowadzonych przedmiotach akademickich finansowane w ramach konkursu będzie można wdrażać od października. Dzięki temu dydaktyka będzie lepiej uwzględniać potrzeby studentów – dodała dyrektor Mytnik.

O szkoleniach

W cyklu szkoleń „Dydaktyczne Piątki”, który był realizowany w roku akademickim 2020/2021 (przez osiem miesięcy) uczestniczyło w sumie 275 nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. Podczas 58 godzin szkoleń metodycznych, 32 godzin warsztatów i 12 godzin szkoleń z obsługi platformy eNauczanie zrealizowano łącznie 34 tematy, w tym m.in.: praca zespołowa, neurobiologia uczenia (się), interaktywny wykład, gamifikacja, storytelling, pokoje zagadek, pronunciation workshop, praca z grupą wielokulturową czy dobrostan wykładowcy. Najwięcej uczestników szkoleń pochodziło z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, następnie z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Zobacz film

772 wyświetleń