Dr inż. Beata Zima oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-07-13

Dr inż. Beata Zima oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Dr Beata Zima i dr Tomasz Majchrzak
Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego otrzymali nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe.

Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe przyznają pięć równorzędnych nagród młodym naukowcom, do 35 roku życia,  za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa:

Wydział I – Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział II – Nauk Biologicznych i Medycznych
Wydział III – Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
Wydział IV – Nauk Technicznych
Wydział V – Nauk o Ziemi

Dr inż. Beata Zima otrzymała nagrodę w ramach Wydziału IV – Nauk Technicznych za cykl dziesięciu publikacji pod hasłem „Analiza i wykorzystanie zjawiska propagacji fal w celu identyfikacji urządzeń mechanicznych” .

Naukowczyni opracowała szereg algorytmów do wykrywania, lokalizowania oraz szacowania rozmiaru uszkodzenia w elementach konstrukcji inżynierskich. Dzięki temu można skutecznie wykryć szczególnie niebezpieczne uszkodzenia podpowierzchniowe (mogące prowadzić do powstawania uszkodzeń wtórnych, np. ognisk korozji) bez ingerencji w strukturę konstrukcji i konieczności przeprowadzenia pomiarów referencyjnych, a więc w krótszym czasie i niższym kosztem niż za pomocą dostępnych obecnie metod. Co więcej, można je stosować zarówno w systemach stałego monitoringu, jak i podczas doraźnych kontroli.

Więcej o badaniach

Nagrodę z Wydziału III – Nauk Matemaczyno-Fizyczno-Chemicznych otrzymał dr inż. Tomasz Majchrzak za rozprawę doktorską zatytułowaną „A comprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying proces using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry”. Promotorem pracy był prof. Andrzej Wasik, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Dymerski.

Główny trzon prac badawczych, prowadzonych przez dr. Tomasza Majchrzaka, których wyniki zostały także opisane w nagrodzone pracy doktorskiej, oscyluje wokół analizy lotnych związków organicznych powstających w wyniku procesu smażenia. Skład chemiczny oparów olejowych, które tworzą się przy podgrzewaniu oleju, to zbiór wielu cennych informacji. Dzięki pomiarom wykonywanym przy pomocy elektronicznego nosa, można ocenić m.in. jakość i świeżość używanego do smażenia oleju. Przez to proces oceny jakościowej znacznie się skraca – nie trzeba pobierać próbki substancji, przerywając proces smażenia i badać jej laboratoryjnie używając dodatkowych rozpuszczalników. Wystarczą odpowiednio skalibrowane czujniki elektronicznego nosa, który oceni czy proces smażenia jest zgodny ze standardami, czy jakość oleju jest odpowiednia.

Więcej o badaniach 

O szczegółach dotyczących nagród GTN i Prezydenta Miasta Gdańska można przeczytać na stronie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

225 wyświetleń