Naukowcy z grupy Illume w Komitecie Technicznym Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-07-05

Naukowcy z grupy Illume w Komitecie Technicznym Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)

Illume
Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska z Wydziału Architektury, dr inż. Katarzyna Bobkowska oraz dr inż. Paweł Burdziakowski, z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, działający w grupie badawczej Illume w ramach Centrum EkoTech, otrzymali powołania na członków Komitetu Technicznego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej -  TC 2-95: Measurement of Obtrusive Light and Sky Glow.

CIE (z ang. International Commission on Illumination) jest międzynarodową pozarządową organizacją poświęconą współpracy i wymianie informacji w sprawach związanych z barwą, percepcją, fotobiologią i technologią światła naturalnego i sztucznego. Członkami tej organizacji są Komitety Narodowe z 40 krajów oraz ponad piętnastu członków indywidualnych z krajów lub regionów, w których nie zawiązały się komitety narodowe.

Podstawowymi celami działalności CIE jest stworzenie forum do dyskusji międzynarodowej i wymiany informacji w sprawach dotyczących nauki, techniki i praktyki w zakresie światła i oświetlenia. Organizacja tworzy podstawowe wzorce i procedury pomiarów wielkości świetlnych, wydaje odpowiednie normy, zalecenia, raporty i inne publikacje z zakresu światła i oświetlenia. CIE prowadzi prace merytoryczne w zakresie ośmiu Wydziałów i w ponad 150 Komitetach Technicznych.

Nowy, współinicjowany przez dr inż. arch. Karolina Zielińską-Dąbkowską Komitet Techniczny CIE (TC2-95) będzie zajmował się pomiarami światła niepożądanego (z ang. Obtrusive Light) i miejskiej łuny świetlnej (z ang. Sky glow).

Głównym celem nowego komitetu technicznego jest dostarczenie wytycznych i dobrych praktyk dotyczących metod pomiaru niepożądanego sztucznego światła i łuny świetlnej oraz odpowiedniej specyfikacji przyrządów pomiarowych niezbędnych do walidacji kryteriów oceny jego wpływu na środowisko, w tym oszacowania błędu pomiaru. Zaproponowane wytyczne i przykłady wraz z wiarygodnymi i identyfikowalnymi technikami będzie można wykorzystywać jako wspólną podstawę dla różnych dyscyplin, które zajmują się pomiarami światła sztucznego w środowisku naturalnym oraz zurbanizowanym oraz oceną jego odziaływania na środowisko.

Więcej o grupie badawczej Illume

117 wyświetleń