Wrześniowa sesja poprawkowa na PG będzie przeprowadzona w trybie zdalnym | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-09

Wrześniowa sesja poprawkowa na PG będzie przeprowadzona w trybie zdalnym

student online
Sesja poprawkowa w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się na tych samych zasadach, co sesja podstawowa - a więc w formule zdalnej.

Władze Politechniki Gdańskiej po zapoznaniu się z wnioskiem Samorządu Studentów PG zdecydowały, że podczas wrześniowej sesji poprawkowej utrzymane zostaną zasady obowiązujące w sesji podstawowej.

Tym samym sesja poprawkowa semestru letniego na Politechnice Gdańskiej (11-19 września 2021 r.) odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: dotyczy to zarówno zaliczeń, jak również egzaminów.

W pojedynczych przypadkach dziekan danego wydziału, po uzyskaniu zgody studentów i prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego, może jednak podjąć decyzję o formie zaliczenia danego przedmiotu w trybie stacjonarnym.

Z kolei informacje dotyczące sposobu organizacji semestru zimowego 2021/2022 zostaną podane w drugiej połowie lipca br., z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna:

Powyższe reguły przeprowadzania sesji letniej uwzględniają zasady określone w Zarządzeniu Rektora nr 1/2021 (link poniżej), które są zgodne z aktualnymi, powszechnymi regulacjami prawnymi, obecnie określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. ws. „czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz.U. z 2021r., poz. 363 - link poniżej). W przypadku zmian przepisów powszechnych, mających ewentualny wpływ na zmianę powyższych zasad, zostaną one określone w drodze kolejnego zarządzenia rektora PG.

1213 wyświetleń