Współpraca PG z MON w ramach offsetu dla Marynarki Wojennej RP | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-25

Współpraca PG z MON w ramach offsetu dla Marynarki Wojennej RP

Grupa osób biorących udział w spotkaniu stoi przed budynkiem PG
W dolnym rzędzie od lewej: Zenon Filipiak, dyrektor administracyjny WETI, płk. Robert Frommholz, Iwona Małecka, z-ca dyr. CMTM, Paweł Zariczny - CMTM, w górnym rzędzie od lewej: Mariusz Rudnicki -  WETI, płk. Michał Hresiukiewicz, Andrzej Ogonowski - dyrektor CMTM, Zawisza Ostrowski - WETI oraz prof. Jacek Marszal.
Naukowcy Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej realizują zobowiązania wynikające z umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczące realizacji offsetu na zakup specjalistycznych śmigłowców dla sił zbrojnych RP.

We wtorek 17 sierpnia 2021 r. Politechnikę Gdańską wizytował płk. Robert Frommholz, dyrektor Biura ds. Umów Offsetowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz płk. Michał Hresiukiewicz, radca prawny BdsUO MON. Podczas pobytu na PG spotkał się m.in. z władzami uczelni, dyrekcją Centrum Morskich Technologii Militarnych PG oraz przedstawicielami Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Wizyta dotyczyła realizacji zobowiązań Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej jako jednego z dwóch beneficjentów offsetu związanego z zakupem przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP czterech śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) i bojowego ratownictwa (CSAR) AW 101 Merlin. Umowę w tej sprawie władze PG i CMTM podpisały z MON w styczniu 2020 r. (więcej informacji). 

Delegację MON na Politechnice Gdańskiej podjął prof. PG Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia. Z kolei CMTM PG reprezentowali dyrektor centrum, inż. Andrzej Ogonowski, mgr inż. Iwona Małecka (z-ca dyrektora) i mgr inż. Paweł Zariczny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki PG: mgr inż. Zenon Filipiak (dyrektor administracyjny wydziału) oraz przedstawiciele Zespołu Hydroakustyki CMTM PG (będącego bezpośrednim beneficjentem offsetu): prof. PG Jacek Marszal (kierownik Katedry Systemów Sonarowych oraz kierownik ZH CMTM PG) oraz mgr inż. Mariusz Rudnicki i dr inż. Zawisza Ostrowski.

W pierwszej części wizyty przedstawiciele PG rozmawiali z członkami delegacji o dotychczasowych i trwających projektach badawczych naukowców Politechniki Gdańskiej w zakresie obronności kraju, których pozytywne efekty końcowe zyskały uznanie u zagranicznych partnerów i zaowocowały uzyskaniem ww. offsetu. Następnie delegacja MON w towarzystwie organizatorów spotkania udała się do budynku, który ma zostać dostosowany na potrzeby jego realizacji.

Stojący na czele delegacji MON płk. Robert Frommholz bardzo wysoko ocenił działania CMTM PG związane z utworzeniem w ramach offsetu zdolności obsługowych sonarów śmigłowców ZOP AW 101. Zapoznawszy się z postępem prac, w tym tych dotyczących przystosowania niezbędnej infrastruktury budowlanej, wyraził przekonanie, iż pomimo utrudnień jakie stwarza sytuacja wywołana COVID-19, zaplecze techniczne wspierające utrzymanie nowo pozyskiwanych śmigłowców w sprawności technicznej, powstanie w CMTM PG zgodnie z założonym harmonogramem.

Z kolei prof. Jacek Marszal, podkreślał, że dzięki pozyskanemu offsetowi ZH CMTM uzyska kompetencje szkolenia operatorów oraz serwisowania systemów sonarowych firmy THALES DMS, instalowanych na śmigłowcach Marynarki Wojennej RP.

– Mamy nadzieję, że CMTM PG weźmie udział również w innych projektach z dziedziny obronności, związanych m.in. z budową fregat typu Miecznik, jak i pozyskaniem wielozadaniowych śmigłowców pokładowych MW – powiedział dyrektor CMTM PG Andrzej Ogonowski.

Wizytacje podsumowano w Sali Konferencyjnej Wydziału ETI oraz zakończono wspólnym zdjęciem przed jego gmachem.

1010 wyświetleń