Prof. Janusz Rachoń członkiem Kolegium Historyczno-Programowego ECS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-21

Prof. Janusz Rachoń członkiem Kolegium Historyczno-Programowego ECS

prof. Janusz Rachoń w granatowym garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie
Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Prof. Janusz Rachoń, rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2002-2008 i senator RP VII kadencji, został powołany przez Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska w skład Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności na kadencję 2021-2025.

W skład Kolegium Historyczno-Programowe ECS prof. Janusz Rachoń został powołany „z wdzięcznością za podjęcie społecznej misji zachowania atrakcyjności i aktualności ideałów ruchu Solidarność, pielęgnowania pamięci o tej pokojowej rewolucji jako micie założycielskim wspólnej Europy, czynienia z Solidarności źródła inspiracji i nadziei”.

Zgodnie ze statutem ECS, Kolegium Historyczno-Programowego ECS powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność i Fundacją Centrum Solidarności. Gremium to opiniuje plan strategiczny działania ECS, program wieloletni i bieżącą działalność instytucji oraz składa wnioski do ich treści, może także przekładać propozycje zmian w statucie ECS. Przewodniczącym Kolegium w kadencji 2021-2025 jest Bogdan Borusewicz.

Janusz Rachoń jest profesorem nauk chemicznych, w tym autorem i współautorem 14 patentów, a także współautorem technologii czterech leków nowej generacji przeciw osteoporozie wdrożonych do produkcji. W latach 2002-2008 sprawował urząd rektora Politechniki Gdańskiej. Pełnił też wiele funkcji poza uczelnią, w tym m.in. funkcję przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i senatora RP VII kadencji. Wśród licznych odznaczeń i wyróżnień profesora znajdują się m.in. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Z biogramem i profilem naukowym prof. Janusza Rachonia można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

453 wyświetleń