Naukowcy z Politechniki Gdańskiej laureatami Konkursu o Nagrodę Siemensa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-11

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej laureatami Konkursu o Nagrodę Siemensa

Szara grafika z czarnym napisem Nagroda Siemensa
W XXVI Konkursie o Nagrodę Siemensa naukowcy z Politechniki Gdańskiej otrzymali dwa główne wyróżnienia – nagrodę za projekt badawczy oraz promocyjną za pracę doktorską. Wśród laureatów znaleźli się również absolwenci studiów I stopnia. Zwycięskie projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku i gospodarki – poza atrakcyjną nagrodą finansową – uzyskują szansę na wdrożenie i zastosowanie w praktyce w ramach rozwiązań technologicznych firmy Siemens.

Konkurs organizowany przez firmę Siemens wspólnie z Politechniką Warszawską służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród wniosków z całej Polski Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens - fundatora nagrody. 

Nagrodę badawczą otrzymał zespół z Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego, w składzie; dr hab. inż. Grzegorz Szwoch, dr hab. inż. Józef Kotus, dr hab. inż. Piotr Szczuko, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Karolina Marciniuk, mgr inż. Andrzej Sroczyński, mgr inż. Tomasz Śmiałkowski z WETI za pracę pt.: „Inteligentne autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów”

Inteligentne znaki drogowe komunikują prędkość obliczoną w odniesieniu do informacji otrzymanych z ciągu podobnych znaków umieszczonych wzdłuż odcinka autostrady, połączonych ze sobą za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, opcjonalnie z możliwością wykorzystania sterowania zdalnego. Celem projektu INZNAK jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

W kategorii Nagrody promocyjne, uhonorowany został dr inż. Piotr Dworakowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę doktorską pt.: „Modelowanie i analiza transformatora średniej częstotliwości dla potrzeb przekształtników energoelektronicznych”;

Od pięciu lat Nagroda Siemensa przyznawana jest także absolwentom w zakresie Elektrotechniki. W tej kategorii również zwyciężyli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej - inż. Mateusz Breza i inż. Filip Grabowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej za pracę inżynierską pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC”.

Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

559 wyświetleń