Sukces gdańskich urbanistów – CRUNCH Time na Biennale Architektury w Wenecji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-13

Sukces gdańskich urbanistów – CRUNCH Time na Biennale Architektury w Wenecji

Hol wystawowy na biennale
Fot. mat. WA
Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą naukowcy z Politechniki Gdańskiej, przedstawił wyniki swoich badań na prestiżowym Biennale Architektury w Wenecji – najważniejszym na świecie wydarzeniu środowiska architektów. Projekt CRUNCH ma na celu prognozowanie możliwości innowacyjnego wykorzystania takich zasobów jak woda, energia czy żywność, aby efektywniej nimi gospodarować w przyszłości.

CRUNCH pokazuje, w jaki sposób Nexus żywność-woda-energia (ang. Food–Water-Energy Nexus, FWE NEXUS) może wzmocnić odporność miast. Wszystkie zaangażowane miasta (Portsmouth, Gdańsk, Miami, Taipei, Eindhoven, Uppsala) biorąc udział w eksperymentalnych laboratoriach – Żywych Laboratoriach (ang. Urban Living Laboratories), testują i analizują rozwiązania w tkance miejskiej przy użyciu różnych scenariuszy.

Zadania międzynarodowego projektu CRUNCH realizowane są w Polsce w Laboratorium Inicjatyw Miejskich –zespole badawczym utworzonym między Miastem Gdańsk i Politechniką Gdańską z udziałem partnera biznesowego - Olivia Business Centre. Badania takie jak opracowanie modelu analizy porównawczej, modelowanie danych, czy analiza studiów przypadku odbywają się głównie na Politechnice Gdańskiej i koncentrują się na klasyfikacji Żywych Laboratoriów i skalowalności rozwiązań miejskich dotyczących domykania obiegu Żywności-Wody-Energii Nexus. Prowadzone badania podstawowe doprowadziły do opracowania koncepcji modelowych rozwiązań w skali urbanistycznej (FWE NEXUS Neighbourhood Model) i placu miejskiego (FWE Nexus Square). Obecnie trwają prace związane ze zgłoszeniami patentowymi Nieinwazyjnego Systemu Pomiarowego i Współmodalnego Węzła Sąsiedzkiego.

Międzynarodowy zespół badawczy projektu CRUNCH, w którego skład wchodzą naukowcy z Politechniki Gdańskiej, przedstawił wyniki swoich badań na prestiżowym Biennale Architektury w Wenecji – najważniejszym na świecie wydarzeniu środowiska architektów we wrześniu 2021. Wystawę CRUNCH TIME Politechnika Gdańska zorganizowała we włoskim pawilonie poświęconym odporności miast. Inauguracja była transmitowana na żywo w sieci Resilient Communities Venezia w mediach społecznościowych, które po zamknięciu Biennale będzie dostępne na kanale YouTube pawilonu włoskiego.

Jak podkreśla organizator wystawy CRUNCH Time, dr inż. arch. Joanna Bach Głowińska - kierownik polskiej części projektu CRUNCH z Politechniki Gdańskiej  W projekcie CRUNCH dzięki zaangażowaniu i współpracy środowiska miejskiego, naukowego i biznesowego, udało nam się wypracować szereg innowacyjnych rozwiązań.

 – Mamy tutaj do czynienia nie tylko z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań teoretycznych, ale przede wszystkim z testowaniem i wdrażaniem ich w kontekście konkretnych przestrzeni miejskich  mówi prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska, który przyjął zaproszenie na wystawę CRUNCH Time i przewodniczył panelowi ekspertów. 

W wernisażu wystawy CRUNCH Time oprócz wyżej wymienionych wzięli udział Prof. Alessandro Melis – lider projektu i kurator pawilonu Włoskiego oraz Mei Hua Yuan z National Taiwan University, Thomas Spiegelhalter z Florida International University, Maryam Ghodsvali z Eindhoven University of Technology, Jacek Łubinski, prof. PG z Politechniki Gdańskiej oraz Vera van Zoest z Uppsala University.

Innowacyjne rozwiązania CRUNCH mogą być powielane w innych miastach z korzyścią dla mieszkańców. Podczas wystawy CRUNCH Time National Taiwan University zaprezentowało wskaźniki międzysektorowe FWE NEXUS w skali globalnej. Uppsala University przedstawiło innowacyjne narzędzie Zintegrowanej Platformy Wsparcia Decyzji IDSS (ang. Integrated Decision Support System). Uniwersytet Eindhoven pokazał grę miejską, która jest przekształceniem platformy IDSS w atrakcyjną formę dostępną dla mieszkańców. Florida University pokazało możliwości zastosowania IDSS w skali regionalnej. Polska strona zaprezentowała FWE NEXUS w skali osiedla i placu miejskiego oraz założenia Nieinwazyjnego Systemu Pomiarowego.

Przedstawione propozycje pomagają znaleźć sposoby zbudowania odporności w miastach, dając iskierkę nadziei w rzeczywistości pokazanej w Pawilonie Włoskim dedykowanym katastroficznym wizjom kryzysu klimatycznego. Proponowane rozwiązania międzynarodowego konsorcjum CRUNCH konstruktywnie przeciwdziałają i pomagają zapobiegać skutkom zmian klimatu w miastach. 

Obejrzyj film 

349 wyświetleń