Premier Mateusz Morawiecki na XII Konwencie Morskim na Politechnice Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-22

Premier Mateusz Morawiecki na XII Konwencie Morskim na Politechnice Gdańskiej

Na zdjęciu rektorzy ośmiu uczelni, które podpisały porozumienie wraz z premierem Mateuszem Morawickim, ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz kpt. ż. w. Zbigniewem Sulatyckim, przewodniczącym Konwentu Morskiego. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
Na zdjęciu rektorzy ośmiu uczelni, które podpisały porozumienie wraz z Premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz kpt. ż.w. Zbigniewem Sulatyckim, przewodniczącym Konwentu Morskiego. Fot. Krzysztof Krzempek/PG  
Na Politechnice Gdańskiej odbyło się XII posiedzenie Konwentu Morskiego – organu doradczego powołanego w 2016 r przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej oraz Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, a także Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Na konwencie spotkali się także rektorzy ośmiu uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce  w formule konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”. Są to: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.   

Zwrot w stronę morza

– Dziś, po kilku dziesięcioleciach, stoimy u progu wielkiej, ponownej szansy, aby wykorzystać potencjał morski – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Przemysł morski to wielka szansa całej polskiej gospodarki, a dziś otwierają się przed nami nowe możliwości, które umożliwią wykorzystanie potencjału morskiego oraz postawienie na innowacyjność i inwestycje.

– Ten konwent jest wyjątkowy, ponieważ doprowadził do podpisania historycznego porozumienia pomiędzy uczelniami z wybrzeża, i połączenia sił nauki i gospodarki. Dzięki temu będziemy mogli mówić jednym głosem i łączyć siły, tak żeby wzmacniać gospodarkę morską – podkreślał kapitan żeglugi wielkiej, Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu.

Marek Gróbarczyk przedstawił z kolei kluczowe zagadnienia  dla rozwoju branż związanych  z gospodarką morską: stoczniowej i offshorowej. Omówił m.in. wdrożenie aktów legislacyjnych mających na celu realizację polityki offshorowej (koncesje na pola offshoworowe), a także prace nad przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury (m.in. budowy portu instalacyjnego w Gdyni  i portów serwisowych).

– W Polsce bezwzględnie potrzebna jest inicjatywa uczelni pod kątem wprowadzenia elementu naukowego, badawczego i szkoleniowego. Ważnym jest, aby zakres prac badawczych i dydaktycznych przyczynił się do kolejnego etapu rozwoju branży offshorowej – mówił pełnomocnik rządu Marek Gróbarczyk.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, występując w imieniu wszystkich ośmiu uczelni przystępujących do konsorcjum, przedstawił jak wygląda w praktyce budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej oraz w których obszarach wykonawstwa i eksploatacji takiej farmy możliwe jest zaangażowanie, lub budowanie polskich kompetencji rozwijających polską gospodarkę. Omówił też wybrane kompetencje badawcze i infrastrukturalne poszczególnych uczelni.

Deklaracja ścisłej współpracy

W kolejnej części Konwentu nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Współpraca ta będzie odbywać się w następujących obszarach:

  • doradztwo na etapie przygotowania inwestycji,
  • aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji,
  • założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.,
  • nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych  ofert oraz w fazie budowy,
  • eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji,
  • zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia.

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Podczas Konwentu wręczone zostały również Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Tym odznaczeniem honorowane są osoby zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczpospolitej. Medale z rąk Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawieckiego otrzymali: Adam Franciszek Ruszkowski, prezes zarządu Remontowa Holding SA; kpt. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PG, rektor Politechniki Koszalińskiej.

– Cieszę się że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować – mówił na zakończenie Konwentu Premier. – To że miałem dzisiaj okazję uczestniczyć w tak pięknej uroczystości jak podpisanie porozumienia przez tyle uczelni jest niezwykle budujące. Myślę, że to dowód na to, że przed nami historia sukcesu, którą wszyscy będziemy pisać we współpracy z polską nauką i przedsiębiorcami.

1454 wyświetleń