Szansa, aby być konkurencyjnymi. Druga debata FarU | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-19

Szansa, aby być konkurencyjnymi. Druga debata FarU

trzej rektorzy
Na zdjęciu od lewej: prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Paweł Sudara/GUMed
Druga z trzech debat dla społeczności akademickich „Po co nam Związek Uczelni Farenheita?" odbyła się 18 listopada 2021 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz FarU, w tym rektorzy trzech uczelni członkowskich: prof. Marcin Gruchała,  prof. Krzysztof Wilde i prof. Piotr Stepnowski (UG) oraz dyrektor Związku prof. Adriana Zaleska-Medynska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również m.in. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wydarzeniu uczestniczył także prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, pełnomocnik Rektora ds. Związku Uczelni w Gdańsku. Spotkanie było kontynuacją debaty, która odbyła się 4 listopada 2021 r. na Politechnice Gdańskiej.

– Nie da się przeprowadzić tak dużego projektu bez wsparcia całej społeczności akademickiej – rozpoczął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. –Naszym celem jest dojście do federalizacji przy zachowaniu całkowitej autonomii uczelni. Dzisiaj mamy szansę, aby być konkurencyjnymi i działać wspólnie pod jednym szyldem.

Dyrektor FarU prof. Adriana Zaleska-Medynska podkreśliła zaangażowanie w działania Związku dużej liczby pracowników, a także przedstawiła podjęte i planowane inicjatywy, w tym szkolenia, współpracę z władzami samorządowymi czy inwentaryzację kluczowej aparatury badawczej z systemem udostępniania informacji. Profesor omówiła także współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego. Zaprezentowała również międzyuczelnianą pocztę, którą, jak podkreślała, udało się utworzyć dzięki prostej adaptacji już istniejącego systemu.

– Podstawowym celem Związku Uczelni Fahrenheita jest przygotowanie uczelni członkowskich do federalizacji – mówiła prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor FarU. – Proste połączenie pozwoliłoby nam znaleźć się wśród 1000 najlepszych uczelni na świecie. Dotychczas powołano 21 zespołów, które opracowują skorelowany program działań. W ostatnim roku odbyły się wspólne szkolenia, których organizacja pozwala obniżyć koszty działalności Związku oraz zacieśnić współpracę między uczelniami. Zaliczyliśmy także udany debiut konferencyjny i po raz pierwszy pokazaliśmy wspólny potencjał na największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej – Infoshare.

Z ramienia GUMed za działania Związku Uczelni odpowiedzialny jest prof. Michał Markuszewski, który przedstawił przeprowadzone dotychczas procesy konsolidacji różnego rodzaju instytucji akademickich. Prorektor ds. nauki GUMed omówił na ich przykładzie przebieg konsolidacji trzech gdańskich uczelni oraz oczekiwania związane z tego rodzaju inicjatywami.

– Jesteśmy uczelniami odległymi o zaledwie parę kilometrów od siebie i wydaje się naturalne, żeby wzmacniać istniejącą współpracę. Jest ona dobrze udokumentowana w ciągu ostatnich 20 lat. Naukowcy tego potrzebują i chcą razem działać naukowo – mówił prof. Michał Markuszewski. – Te działania mogą przynieść także korzyści dydaktyczne, a także pożytek dla społeczności lokalnej – dodawał Pełnomocnik Rektora GUMed ds. Związku Uczelni w Gdańsku, mówiąc m.in. o tworzeniu międzyuczelnianych kierunków studiów.

Przedstawiciele władz samorządowych o Związku Uczelni Fahrenheita

Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawili stanowisko władz samorządowych wobec powołania FarU, deklarując gotowość do dalszej współpracy i realizacji różnego rodzaju inicjatyw.

– Uważam, że powołanie Związku Uczelni Fahrenheita to najważniejsze wydarzenie ostatniego roku na akademickiej mapie nie tylko Gdańska, ale całego Pomorza. Ostatnia debata pokazała, jak silne jest oczekiwanie na wykreowanie, rozpoznawalnej marki W perspektywie na lata 2021-2027 chcemy stymulować działania innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Chcemy stawiać na gospodarkę niskoemisyjną, opartą o zielone technologie, cyfryzację, automatyzację i sztuczną inteligencję. Nie wyobrażam sobie osiągnięcia założonych celów bez ścisłej współpracy z uczelniami – mówił Leszek Bonna.

– W imieniu Wojewody Pomorskiego wyrażam ogromną wdzięczność za podjętą inicjatywę. Wojewoda bardzo ceni sobie współpracę z uczelniami i wyraża podziw za podjęty wysiłek – dodawał dr Jerzy Karpiński.

Debata z Rektorami GUMed, PG i UG oraz Dyrektor FarU

Druga część spotkania poświęcona była odpowiedziom na pytania zadawane przez widzów; zarówno tych zgromadzonych na sali, jak i tych, którzy przesłali je, korzystając z przygotowanego w tym celu formularza. Odpowiedzi udzielali rektorzy trzech uczelni: prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z dyrektor Związku prof. Adrianą Zaleską-Medynską, a dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa GUMed prowadziła i moderowała debatę. Przeprowadzony wzorem poprzedniego spotkania quiz interaktywny pozwolił ukazać niezmienne oczekiwania członków społeczności akademickiej wobec konsolidacji uczelni. W porównaniu do spotkana na Politechnice Gdańskiej widoczna była zmiana w towarzyszących im obawom. Wśród najistotniejszych miejsce utraty tożsamości poszczególnych ośrodków zajęły wysokie koszty finansowania działań konsolidacyjnych. Zadane władzom Związku pytania dotyczyły przede wszystkim przyszłych zasad funkcjonowania FarU oraz działań wchodzących w jego skład ośrodków na jego rzecz.

– To, co się dzieje, że spotykamy się coraz częściej i mamy okazję do interakcji, owocuje wspólnymi projektami badawczymi i jestem przekonany, że będzie owocowało wspólnymi projektami dydaktycznymi. To jest nieuniknione i to jest naturalne – wskazywał prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

Rektorzy podkreślali także, że wszystkie wchodzące w skład docelowej federacji instytucje zachowają swoją autonomię.

– Powołuje się federację, która jest nowym bytem i któremu możemy, ale nie musimy przekazać różne kompetencje. Wszystko odbywać się będzie na zasadzie konsensusu. Modelem docelowym jest utworzenie bytu, który jak najefektywniej będzie przedstawiał trzy uczelnie na rynku międzynarodowym – wyjaśniał rektor Krzysztof Wilde.

– Przed nami olbrzymia praca logistyczna na rzecz uszczegółowienia przepisów – skomentował prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Kolejną kwestią są międzyuczelniane współprace. Odniosę się do Międzyuczelnianych Agend Badawczych, które nie istniałyby, gdyby nie wydatna współpraca z GUMed i PG.

Zapraszamy do obejrzenia całej debaty na profilu YouTube FarU.

262 wyświetleń