Politechnika Gdańska członkiem konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-18

Politechnika Gdańska członkiem konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE

Członkowie konferencji
Uczestnicy konferencji Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE. Fot. mat. PW
W dniach 12-13 maja 2022 r. Politechnika Warszawska była gospodarzem konferencji Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE – konsorcjum skupiającego siedem czołowych uczelni technicznych Europy. Konsorcjum wkrótce ma się powiększyć, a w jego ścisłym gronie znajdzie się Politechnika Gdańska. 

Uniwersytet Europejski ENHANCE składa się z siedmiu czołowych, europejskich uczelni technicznych: Politechniki w Berlinie, RWTH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w Mediolanie, Politechniki w Walencji i Politechniki Warszawskiej. Na uczelniach konsorcjum kształci się łącznie 245 tys. studentów i zatrudniają one ponad 41,3 tys. pracowników. W ciągu ostatnich pięciu lat w różnych programach wymiany między uczelniami ENHANCE wzięło udział 4,4 tys. pracowników i studentów tych uczelni. Partnerzy uzyskali łącznie ponad 4 tys. patentów.

Teraz do grona Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE, który m.in. w przyszłości może zapewnić swoim absolwentom dyplom każdej z uczelni wchodzącej w skład konsorcjum, mają dołączyć trzy kolejne uczelnie: Politechnika w Zurychu (ETH Zurich) – uważana za jedną z najlepszych na świecie uczelni technicznych, Uniwersytet Techniczny Delft (TU Delft) – największa i najstarsza uczelnia techniczna w Holandii, a także Politechnika Gdańska.

– Dołączenie do grona tak uznanych uczelni to wielki prestiż i wyróżnienie, które da naszej uczelni zupełnie nowe możliwości rozwoju. To także szansa na konstruktywny udział w rozwoju ambitnego projektu budowy europejskich uniwersytetów – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG – Podczas obrad, wraz z przedstawicielami z Zurychu i Delftu, rozmawialiśmy m.in. o tym, na jakich polach i w jakim zakresie zamierzamy współpracować z pozostałymi uczelniami, które wchodzą w skład Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE, a także o treści wniosku do Komisji Europejskiej, która będzie zatwierdzać poszerzenie grona jego członków. Te rozmowy były bardzo szczere, efektywne i prowadzone w przyjacielskiej atmosferze, na co bez wątpienia duży wpływ mieli gospodarze spotkania i współzałożyciele konsorcjum, czyli władze Politechniki Warszawskiej. Współpraca między naszymi uczelniami już teraz jest bliska i owocna. Z całą pewnością będziemy ją rozwijać w przyszłości – dodaje rektor PG.

Kierunki rozwoju do 2030 r.

Spotkanie na Politechnice Warszawskiej otworzył jej rektor, prof. Krzysztof Zaremba oraz prof. Anne Borg, rektorka NTNU i przewodnicząca Rady Dyrektorów ENHANCE. W ciągu dwóch dni odbyły się spotkania i warsztaty, w trakcie których rektorzy, prorektorzy i dyrektorzy działów współpracy międzynarodowej konsorcjum ENHANCE dzielili się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania konsorcjum oraz omówili kierunki jego rozwoju do roku 2030. Prof. Rik Van de Walle, przewodniczący Stowarzyszenia CESAER i rektor Uniwersytetu w Gandawie, przedstawił również wgląd ekspercki w obszar kształcenia i badań naukowych w kontekście programu „Uniwersytety Europejskie”.

Na obecnym etapie rozwoju ENHANCE spotkanie liderów stanowiło również okazję do wymiany poglądów i refleksji nad ogólnymi kierunkami działania konsorcjum w latach 2024-2030, a także do aktualizacji misji, pakietów zadań i projektów.

Z ramienia Politechniki Gdańskiej w konferencji brali udział: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, dr inż. Justyna Szostak, przewodnicząca rektorskiej komisji ds. umiędzynarodowienia oraz Anna Modrzejewska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. 

O ENHANCE:

Celem projektu Uniwersytet Europejski ENHANCE jest systemowa, strukturalna i trwała współpraca między uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza dotychczasowe modele współpracy. Cele szczegółowe, które przyjęły uczelnie ENHANCE, obejmują m.in.: wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, ułatwienie studentom wyboru przedmiotów z oferty uczelni partnerskich, stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej i ograniczenie barier biurokratycznych. Uczelnie biorące udział w projekcie podejmują również współpracę z partnerami stowarzyszonymi – przedsiębiorstwami, urzędami miast, organizacjami studenckimi, sieciami badawczymi, fundacjami i organizacjami non-profit.

729 wyświetleń