Przedstawiciele Rad Uczelni GUMed, PG i UG o przyszłości Uczelni Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-26

Przedstawiciele Rad Uczelni GUMed, PG i UG o przyszłości Uczelni Fahrenheita

Przedstawiciele władz Uczelni Fahrenheita oraz Rad Uczelni GUMed, PG i UG
Przedstawiciele władz Uczelni Fahrenheita oraz Rad Uczelni GUMed, PG i UG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
Podczas wspólnego posiedzenia Rad Uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego ich członkowie omawiali dotychczasowe działania Uczelni Fahrenheita (FarU), a także ustalili wspólne stanowisko dotyczące dalszego rozwoju porozumienia trzech najsilniejszych szkół wyższych w Gdańsku.

Spotkanie członków Rad Uczelni oraz władz Uczelni Fahrenheita odbyło się 23 maja w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

– W dniu 24 maja przypada rocznica narodzin naszego patrona, Daniela Fahrenheita. To dobry moment na to, aby wspólnie porozmawiać na temat idei Uczelni Fahrenheita, podsumować dotychczasowe działania i opracować nasze stanowisko względem dalszego rozwoju FarU – powiedział na początku zebrania Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Uczelni PG.

Następnie prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka FarU, zaprezentowała zgromadzonym działania, które podjęto od momentu utworzenia porozumienia. Wśród omawianych inicjatyw znalazły się m.in.: debaty informacyjne z udziałem rektorów na wszystkich trzech uczelniach (odbyły się jesienią 2021), liczne i interdyscyplinarne seminaria naukowe, trwający obecnie cykl dyskusji publicznych i podcastów dot. przestrzeni publicznych w miastach, umowa ramowa z Pomorską Koleją Metropolitarną oraz InvestGDA, stypendia naukowe im. Fahrenheita (ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska), czy targi Infoshare, podczas których, w październiku 2021 r., na specjalnym stoisku zaprezentowano zakres działalności FarU.  Dyrektorka Uczelni Fahrenheita zapowiedziała również najbliższą inicjatywę, czyli Piknik Nauki Fahrenhaita, który odbędzie się w niedzielę 29 maja 2022 r. na Górze Gradowej w Gdańsku.

Następnie głos zabrał prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju, który przedstawił zgromadzonym postępy projektu konsolidacyjnego, realizowanego przez specjalnie powołane, międzyuczelniane zespoły. 

W dalszej kolejności przedstawiciele rad – wraz z przewodniczącymi Pawłem Orłowskim (GUMed), Sławomirem Halbrytem (PG) i prof. Maciejem Duszczykiem (UG) – ocenili podjęte dotychczas działania w zakresie funkcjonowania Uczelni Fahrenheita, a wynik dyskusji był jednoznacznie pozytywny.

– Wszystkim nam zależy, żeby jak najsprawniej realizować wspólnie wyznaczone cele w ramach FarU. Bardzo mnie cieszy pozytywna ocena dotychczasowych działań przez Rady Uczelni, bo ich głos jest bardzo ważny i pozwala nam działać jeszcze bardziej twórczo i efektywnie – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i przewodniczący Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita.

Wsparcie rad uczelni dla działań FarU

Podczas spotkania władze Uczelni Fahrenheita zapowiedziały również, że będą dążyć do podejmowania dalszych, aktywnych działań na rzecz zacieśniania współpracy, tak aby w przyszłości realne było utworzenie federacji uczelni. Jej powstanie umożliwiłoby bowiem utworzenie jeszcze silniejszego i bardziej rozpoznawalnego ośrodka naukowo-dydaktycznego w Gdańsku, który mógłby odgrywać istotną rolę w aspekcie nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na świecie. Przedstawiciele rad uczelni wskazywali też podczas spotkania na korzyści dydaktyczne, naukowe, finansowe oraz promocyjne.

Uczestnicy spotkania wskazywali również, że w ramach FarU możliwe jest jeszcze bardziej aktywne korzystanie z różnorodnego potencjału regionu Pomorza.

– FarU to szansa na wykorzystanie szerokie wykorzystanie tego potencjału – podkreślał prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, który wraz z rektorem GUMed prof. Marcinem Gruchałą i rektorem PG prof. Krzysztofem Wilde współtworzy Zgromadzenie Uczelni Fahrenheita. – Bliskość Morza Bałtyckiego oraz obecność w silnym gospodarczo regionie Polski i Europy stwarza dodatkową, unikalną szansę na rozwój trójmiejskiego szkolnictwa i nauki na najwyższym poziomie – dodał.

Na zakończenie obrad ustalono i podpisano wspólne stanowisko rad uczelni, w którym sygnatariusze zadeklarowali wsparcie dla władz FarU do podejmowania kolejnych, aktywnych działań na rzecz zacieśniania współpracy pomiędzy GUMed, PG i UG, a także zachętę do dążenia do utworzenia w Gdańsku w kolejnych latach federacji tychże uczelni, nie wykluczając przy tym wstąpienia do wspólnoty kolejnych ośrodków akademickich z Trójmiasta i Pomorza.

Podczas posiedzenia Rad Uczelni GUMed, PG i UG omówiono dotychczasowe działania FarU, a także ustalono wspólne stanowisko dotyczące dalszego wsparcia integracji trzech najsilniejszych szkół wyższych w Gdańsku.

236 wyświetleń