Zużyte opony zmienią w ognioodporne materiały przewodzące prąd. Projekt za blisko 5 mln złotych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-08

Zużyte opony zmienią w ognioodporne materiały przewodzące prąd. Projekt za blisko 5 mln złotych

Fot. Zespół badawczy (od lewej: prof. Jacek Ryl, prof. Krzysztof Formela,  prof. Mohammad Reza Saeb i prof. Robert Bogdanowicz) przy wytłaczarce planetarnej służącej do sporządzania mieszanin polimerowych, które mogą być wykorzystywane do druku w technologii 3D
Zespół badawczy (od lewej): prof. Jacek Ryl, prof. Mohammad Reza Saeb, prof. Krzysztof Formela i prof. Robert Bogdanowicz przy wytłaczarce planetarnej służącej do sporządzania mieszanin polimerowych, które mogą być wykorzystywane do druku w technologii 3D. Fot. Bartosz Bańka / Politechnika Gdańska
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem prof. Mohammada Rezy Saeba, prowadzą badania nad tanimi, ognioodpornymi i przewodzącymi elektrycznie materiałami wytwarzanymi ze zużytych opon samochodowych oraz napełniaczy węglowych. Drukowane w technologii 3D termoplastyczne kompozyty będą mogły znaleźć zastosowanie m.in. w elektronice, motoryzacji i budownictwie. Zespół badawczy z PG należy do ścisłej światowej czołówki badaczy w dziedzinie recyklingu rozdrobnionych opon.

Przyjazne środowisku i niskokosztowe metody recyklingu zużytych opon samochodowych to jedno z największych wyzwań środowiskowych. Rozdrobnione opony (GTR, ground tire rubber) stosowane są obecnie m.in. jako modyfikatory lub napełniacze kompozytów polimerowych, asfaltu czy betonu na potrzeby różnych gałęzi gospodarki. Naukowcy z PG chcą pójść o krok dalej i skupić się na upcyklingu tego odpadu, tworząc elastyczny materiał o unikalnych właściwościach, jak np. przewodzenie prądu czy podwyższona odporność na ogień.

High-tech na bazie produktów z recyklingu

Głównym celem projektu jest poszukiwanie nowatorskich, przyjaznych dla środowiska i opłacalnych metod recyklingu gumy poprzez przekształcanie odpadów w materiały o wyższej wartości dodanej. W tym celu nasz zespół modyfikuje rozdrobnione odpady gumowe, aby optymalizować właściwości elektryczne otrzymanych próbek, oraz uzyskać ich zwiększoną ognioodporność i dostosować je do druku w technologii 3D mówi dr Mohammad Reza Saeb, prof. PG z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym PG, kierownik projektu. Przygotowaliśmy już kilkanaście próbek do dalszych eksperymentów.

Dzięki realizacji projektu, Politechnika Gdańska pozyska nowy sprzęt badawczy, w tym m.in. reaktory do modyfikacji proszków w plazmie atmosferycznej, spektrometr Ramana, komorę starzeniową oraz zestaw do drukowania technologią selektywnego spiekania laserowego.

Międzynarodowa i interdyscyplinarna współpraca

Naukowcy z Wydziału Chemicznego, w tym dr inż. Krzysztof Formela, prof. PG, będą odpowiedzialni za opracowanie kompozycji materiałów, optymalizację warunków ich wytwarzania, parametryzację procesów drukowania 3D, w tym ocenę, które materiały znajdą zastosowanie w druku technologią FDM (wydruk ze stopionego materiału), a które w druku SLS (wydruk poprzez spiekanie proszków polimerowych laserem).

Badacze z zespołu dr hab. inż. Jacka Ryla, prof. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zajmą się analizą właściwości fizyko-chemicznych i morfologią wytwarzanych materiałów oraz oceną ich wpływu na właściwości użytkowe otrzymanych kompozytów.

Grupa badawcza kierowana przez dr hab. inż. Robert Bogdanowicza, prof. PG z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki wesprze chemików w charakterystyce przewodnictwa i dostarczy materiałów węglowych (przede wszystkim plazmową oraz chemiczną modyfikację ich powierzchni).

Projekt realizowany jest także we współpracy z naukowcami z Hiszpanii i Francji: z prof. Xavierem Colomem z Universitat Politècnica de Catalunya oraz dr Henrim Vahabim z University of Lorraine.

– Wspólnie z zespołem z Hiszpanii będziemy badać właściwości elektryczne materiałów. Natomiast współpraca z grupą badawczą z Francji pozwoli nam ocenić możliwości ochrony przeciwogniowej wytworzonych kompozytów. Nasze materiały mają charakteryzować się jednocześnie przewodnictwem i odpornością na działanie płomieni, tak aby były bezpieczne w użytkowaniu w sytuacjach kryzysowych – mówi prof. Mohammad Reza Saeb.

W światowej czołówce

Prof. Mohammad Reza Saeb został zatrudniony na Politechnice Gdańskiej w 2021 r. w ramach programu NOBELIUM, którego celem jest pozyskanie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry międzynarodowej. Profesor jest ekspertem w zakresie opracowywania mieszanin polimerowych, kompozytów i nanokompozytów. Jego największym dotychczasowym osiągnięciem jest zdefiniowanie dwóch uniwersalnych wskaźników cure index (wskaźnik sieciowania) oraz flame index (wskaźnik ognioodporności), które umożliwiają odpowiednią klasyfikację materiałów polimerowych. W pierwszej edycji rankingu opublikowanego przez portal Research.com prof. Saeb znalazł się wśród czołowych naukowców świata w dziedzinie Materials Science.

Dodajmy, że zespół naukowy z PG znajduje się w ścisłej światowej czołówce badaczy (wg bazy Scopus) pod względem wykorzystania GTR.


Projekt: Thermoplastics/ground tire rubber/carbon fillers systems – novel approach for development of low-cost flexible electronics with tailored performance properties

Koszt projektu: 4 998 488 zł

Projekt realizowany jest w ramach Centrum Materiałów Przyszłości

460 wyświetleń