Niemal milion złotych na nowe działania Centrum Nowoczesnej Edukacji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-31

Niemal milion złotych na nowe działania Centrum Nowoczesnej Edukacji

Głowa pełna pomysłów
Centrum Nowoczesnej Edukacji otrzymało dofinansowanie swoich działań w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” Ministerstwa Edukacji i Nauki ze środków POWER. Projekt CNE znalazł się na trzeciej pozycji listy rankingowej MEiN wśród 52 zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków.

 „Doskonałość dydaktyczna uczelni” to projekt MEiN, którego celem jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Realizacja projektu przyczyni się do wdrażania reform na uczelniach w zakresie m.in. zarządzania procesem dydaktycznym, zarządzania jakością kształcenia, jak i rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej, kadry wspierającej proces dydaktyczny.

– Bardzo się cieszymy, że MEiN tak pozytywnie oceniło nasz wniosek i otrzymaliśmy pełną kwotę dofinansowania, o którą się ubiegaliśmy – mówi prof. Joanna Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji i kierownik projektu – Dzięki temu jeszcze skuteczniej będziemy mogli wspierać rozwój kompetencji dydaktycznych naszych nauczycieli akademickich, oferując im różnorodne i dostosowane do ich potrzeb wsparcie.

Projekt skupia się na realizacji trzech głównych zadań. Pierwszym z nich jest opracowanie systemu certyfikacji nauczycieli akademickich, który zostanie wdrożony na uczelni w roku akademickim 2023/2024.

– Takim system to dla nas duże wyzwanie. Trzeba mądrze zaprojektować całą sieć ścieżek rozwoju nauczyciela, dając mu zarówno szereg możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności w interesujących go obszarach i zatroszczyć się o to, by każda taka droga zapewniała zdobycie kompletu kompetencji w wybranej ścieżce włącznie z podstawami metodyki nauczania niezależnie od wybranej ścieżki. Bardzo ważny jest także system nagradzania i doceniania nauczycieli oraz zadbanie o ich dobrostan. Chcielibyśmy, by system certyfikacji został wdrożony od roku akademickiego 2023/2024 – podkreśla prof. Mytnik.

Drugim zadaniem jest szeroka oferta szkoleń skierowanych do wykładowców, które będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania. W planach jest realizacja 62 szkoleń warsztatowych z 24 tematów skupiających się na 7 obszarach: metodyka nauczania, neuronaukowe podstawy uczenia się, nowe technologie, komunikacja, praca z grupą wielokulturową, warsztat narzędziowy nauczyciela oraz dobrostan nauczyciela.

Zapisy na szkolenia zostaną otwarte już 26 września. Wykładowcy, którzy wezmą udział w szkoleniach na poziomie najwyższym, mistrzowskim, będą mieli możliwość uczestniczenia w pięciodniowych wyjazdach studyjnych do wiodących europejskich uczelni w celu nawiązania współpracy z mentorem, obserwacji efektów wdrażania wybranej metody, wymiany doświadczeń, a następnie zaimplementowania tych efektów na PG. Oprócz szkoleń stacjonarnych zaprojektowane i wdrożone zostaną kursy e-learningowe z najważniejszych tematów.

Dzięki dofinansowaniu z POWER przygotowywany jest także program wsparcia studentów pierwszego roku wszystkich wydziałów PG w uczeniu się fizyki, który będzie prowadzony przez doktorantów. Program obejmuje 3 poziomy wsparcia:

  • tutoriale (dostępne online na kanale youtube Centrum Nowoczesnej Edukacji),
  • streamowane szkolenia grupowe (odbywające się na sali),
  • konsultacje indywidualne.

Dodatkowo zostaną stworzone edukacyjne interaktywne i multimedialne materiały wsparcia oraz kurs e-learningowy dostępny na stałe dla wszystkich studentów.

Lista wszystkich dofinansowanych projektów

Więcej o projekcie MEiN

474 wyświetleń