Kpt. Zbigniew Sulatycki patronem „szkoły kapitanów” w Iławie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-20

Kpt. Zbigniew Sulatycki patronem „szkoły kapitanów” w Iławie

ludzie w rzędzie
Od lewej: Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, Jacek Nowicki, dyrektor ośrodka, Karol Nawrocki, prezes IPN, kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, premier RP Mateusz Morawiecki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. PG Marek Dzida, Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, prof. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Dawid Kopczewski, burmistrz Iławy.  Fot. Krzysztof Krzempek/PG.
Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami w Iławie, którego współwłaścicielem jest Politechnika Gdańska, ma swojego patrona. Został nim kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki. W uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie placówce jego imienia brali udział m.in. premier RP Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej Marek Gróbarczyk.

Ośrodek szkoleniowy dla kapitanów i pilotów statków, położony nad jeziorem Silm w miejscowości Kamionka k. Iławy, należy do jednej z zaledwie trzech tego typu instytucji w Europie i pięciu na świecie. Kapitanowie z całego świata uczą się tu przeprowadzać statki przez śluzy, kanały i wpływać do portów. W dowód uznania wieloletniej pracy na rzecz rozwoju polskiej branży morskiej oraz samej placówki, będzie on teraz nosić imię kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego.

Uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwiskiem patrona odbyła się w poniedziałek 19 września. Gośćmi wydarzenia byli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister Marek Gróbarczyk, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.

Politechnikę Gdańską reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. PG Marek Dzida, który prowadził uroczystość. Udział w niej wzięli również rektorzy innych uczelni związanych z branżą morską, tj. prof. kpt. ż.w. Adam Weintrit (Uniwersytet Morski w Gdyni), prof. PM, kpt. ż.w. Wojciech Ślączka (Politechnika Morska w Szczecinie), kontradmirał prof. Tomasz Szubrycht (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) oraz prof. PK Danuta Zawadzka (Politechnika Koszalińska).

„To dla mnie wielkie przeżycie”

Gości przywitał prof. PG Marek Dzida, przewodniczący Rady Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz Jacek Nowicki, dyrektor zarządu Fundacji, która w imieniu założycieli – Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Miasta Iława – prowadzi i zarządza „szkołą kapitanów”.

– Dzisiejsza uroczystość to dla mnie wielkie przeżycie – mówił do zgromadzonych kpt. Zbigniew Sulatycki. – Spędziłem w tym ośrodku naprawdę dużo czasu i pobyt tu wspominam jako wspaniałą szkołę życia. Tym bardziej wyróżnienie, które mnie spotkało, jest dla mnie szczególnie ważne – dodał nowy patron ośrodka.

Premier RP Mateusz Morawiecki podkreślił z kolei rolę kształcenia przyszłych pokoleń kapitanów i pilotów statków.

– Budowanie kompetencji i umiejętności kadr w branży morskiej jest równie ważne, co inwestycje infrastrukturalne. Jest to sprawa niezwykłej wagi, a jednym z ojców i opiekunów tego elementu wspierania gospodarki morskiej jest od dawna właśnie kpt. Zbigniew Sulatycki. To dzięki takim ludziom jak pan kapitan, możliwe jest budowanie siły i konkurencyjności naszej gospodarki.

– Ośrodek, w którym się znajdujemy, należy do zaledwie kilku tego rodzaju na całym świecie – podkreśla prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Oznacza to, że szkolenia, które odbywają tu przyszli kapitanowie największych morskich jednostek, są elitarne i aktywnie wspierają rozwój gospodarki morskiej. Z kolei kpt. Zbigniew Sulatycki ma na tym polu wielkie zasługi, stąd uważam, że ośrodek nie mógł mieć lepszego patrona – dodaje.

O patronie ośrodka

Kpt. Zbigniew Sulatycki urodził się 23 sierpnia 1933 w Skarżysku Kamiennej. Ukończył Technikum Elektryczne we Wrocławiu i Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie, studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie (z której w 1953 r. został relegowany m.in. za zatajenie faktu, iż jego ojciec przed wojną był oficerem Wojska Polskiego). Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał ostatecznie w 1973 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Pracował m.in. w Polskich Liniach Oceanicznych, Urzędzie Morskim w Gdyni, Kapitanacie Portu, a także jako kapitan statków, pilot morski, ekspert przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Gdyni. W 1990 roku został przewodniczącym zespołu doradców ministra transportu i gospodarki morskiej, a następnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Współtworzył wiele raportów na temat stanu środowiska Zatoki Gdańskiej, rybołówstwa, przemysłu stoczniowego.

Od 1980 r. – członek Solidarności i Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1995 r. założył Polskie Stowarzyszenie Morsko- Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współpracuje z wieloma instytucjami polonijnymi na świecie, od 2016 roku przewodniczy Konwentowi Morskiemu. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Kpt. Sulatycki został też uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

„Szkoła kapitanów”

Badawczo Rozwojowy Ośrodek Manewrowania Statkami, prowadzony praz Fundację Bezpieczeństwa Żeglugi z Iławy, nazywany jest popularnie „szkołą kapitanów”. Powstał w 1980 roku, a założycielami były: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni (obecnie: Uniwersytet Morski w Gdyni) oraz miasto Iława. Kieruje nim Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska z siedzibą w Iławie.

„Szkoła kapitanów” należy do unikalnej, bo jednej z pięciu placówek tego typu na świecie, pozostałe znajdują się we Francji, USA, Anglii i Australii. Na jeziorze Silm odtworzono w skali 1:24 wybrane porty, kanały, rzeki i inne miejsca uciążliwe dla manewrowania. Treningi oczywiście nie są przeprowadzane na ogromnych tankowcach mierzących po kilkaset metrów - znajdują się tam bowiem statki będące niemal idealnymi kopiami jednostek już istniejących, tylko o dużo mniejszych rozmiarach (w skali 1:16 lub 1:24). Zachowano w nich jednak proporcje dot. masy i wymiarów, jak również mocy silników.

Dotychczas szkolenie odbyło tam kilka tysięcy osób z ok. 50 krajów.

608 wyświetleń