Otwarcie Erasmus+InnHUB w Gdańsku. Rozwój innowacji i wzrost konkurencyjności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-06

Otwarcie Erasmus+InnHUB w Gdańsku. Rozwój innowacji i wzrost konkurencyjności

Witryna UG z napisem Erasmus Plus
Erasmus+ InnHUb to projekt mający na celu wsparcie rozwoju innowacyjności północy Polski. 5 września w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego spotkali się przedstawiciele pomorskich uczelni, władz Gdańska oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, by zainaugurować działalność nowego centrum.

Porozumienie o współpracy z InnHUB Erasmus+ Gdańsk podpisali w poniedziałek 5 września przedstawiciele 12 pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Pomorskiej, Akademii Nauk Stosowanych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Elblągu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. 

– Planujemy wykorzystać cały nasz potencjał tak, aby w sposób absolutnie bezprecedensowy, w skali polskiej jak i europejskiej, spożytkować tę niesamowitą szansę. Ta inicjatywa połączy nas pociągiem wielkiej prędkości - mówił podczas otwarcia wydarzenia prof.Piotr Stepnowski, rektor UG. – W całym tym przedsięwzięciu uczelnie są jak węzły, które nie tylko świadczą wsparcie merytoryczne dla projektu, ale także stanowią element innowacji. Współpraca z InnHUB Gdańsk to na pewno wielkie wyzwanie, ale także szansa na wyjście poza ustalone ramy uczelni wyższej – dodał. 

Głównym zadaniem centrum innowacji Erasmus+ InnHUB Gdańsk będzie rozwój innowacji na północy Polski. Jednostka udzieli wsparcia przedsiębiorcom, firmom, czy placówkom edukacyjnym w składaniu wniosków o dofinansowanie z programu Erasmus+. Centrum to także nowe kursy dokształcające, jak i wydarzenia związane z podnoszeniem kompetencji zawodowych. Współpraca z 12 pomorskimi uczelniami ma z kolei zapewnić odpowiednie podłoże merytoryczne do tych działań.

– W imieniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, którą mam zaszczyt i przyjemność reprezentować, chciałbym wyrazić ogromne zadowolenie władz pomorskich uczelni wynikające z utworzenia Erasmus+ InnHub w Gdańsku, a także pogratulować serdecznie Uniwersytetowi Gdańskiemu i rektorowi prof. Piotrowi Stepnowskiemu, że tę szczytną inicjatywę udało się wcielić w życie – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz przewodniczący RRWP. – Gdańsk i Pomorze to ekosystem, który wspiera innowacje, kreatywność i współpracę pomiędzy nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Utworzenie centrum to kolejny krok w budowaniu konkurencyjności naszego lokalnego przemysłu i cieszę się, że wykonujemy go wspólnie, bo „razem możemy więcej!”

Siedzibą nowego centrum będzie Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53. Od 8 września 2022 r. wszyscy zainteresowani programem znajdą tam punkt informacyjny, jak również propozycje warsztatów i szkoleń oraz programów współpracy międzystudenckiej, międzyuczelnianej oraz biznesu i przemysłu z nauką.

299 wyświetleń