Współpraca z koncernem EDF w obszarze morskiej energetyki wiatrowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-26

Współpraca z koncernem EDF w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Na zdjęciu:
W spotkaniu uczestniczyli: dr Sebastian Susmarski, dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego, Kinga Kucharska-Michta, dyrektor Biura Zarządu EDF Renewables Polska, dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, prorektor ds. współpracy i rozwoju UG, Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes zarządu EDF Renewables Polska, prof. Piotr Doerffer z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Paweł Flaszyński, kierownik Zakładu Aerodynamiki IMP PAN, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN będą razem współpracować z EDF Renewables Polska. Przewiduje się m.in. płatne staże, udział naukowców w montażu aparatury pomiarowej na pracujących turbinach oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Przedstawiciele Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Ośrodka Przepływu i Spalania Instytutu Maszyn Przemysłowych im. Roberta Szewalskiego PAN w czerwcu podpisali list intencyjny dotyczący szeroko rozumianej współpracy naukowej i akademickiej ze spółką EDF Renewables Polska (EDF Renewables jest filią grupy EDF i światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej). Podczas spotkania inaugurującego współpracę, które odbyło się we wrześniu na Politechnice Gdańskiej, omówiono potencjalny zakres i możliwości podejmowania wspólnych działań.

–  Mamy nadzieję, że będzie to współpraca wieloletnia. Jesteśmy otwarci na wypracowanie takich form kooperacji, które będą najkorzystniejsze dla wszystkich stron. Naszym celem jest zbudowanie zespołu działającego na wielu płaszczyznach. To pierwszy list intencyjny, który podpisaliśmy z ośrodkami akademickimi w Polsce w tym zakresie, do tego o tak dużym potencjale naukowym – podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes zarządu EDF Renewables Polska.

Współpraca ma przebiegać w trzech obszarach:

  • kształcenia studentów (wśród propozycji są m.in. płatne praktyki, udział ekspertów EDF w wykładach na uczelniach, programy magisterskie związane z morską energetyką wiatrową),
  • badawczym (m.in. udostępnienie uczelniom i współpracującym z nimi naukowcom infrastruktury farm wiatrowych w Polsce w celach badawczych, uczestnictwo w ewentualnym pilotażu turbiny offshorowej)
  • realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych (wraz z inżynierami z EDF Renewables i EDF).

– Liczymy na to, że porozumienie przyniesie realne efekty na wszystkich płaszczyznach już w najbliższej perspektywie czasowej – podkreśla prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Współpraca w zakresie dydaktyki jest dla nas bardzo istotna, ale jest elementem komplementarnym dla najważniejszej rzeczy jaką jest w tej dziedzinie obszar badawczy. Mamy nadzieję na współpracę na różnych etapach technologicznego zaawansowania.

– Cieszymy się, że udało nam się wypracować ten innowacyjny model współpracy z offshore’m, obejmujący trzy poważne jednostki badawcze na naszym rynku. Jesteśmy instytutami, które uzupełniają się kompetencjami, a więc stanowimy poważnego partnera dla EDF  – podkreśla dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, prorektor ds. współpracy i rozwoju.

– Uważamy, że wieloaspektowa współpraca z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską w ramach zawartego z EDF porozumienia stanowi wartość dodaną do działalności naszego Instytutu w obszarze morskiej energetyki wiatrowej – mówił dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN, dyrektor IMP PAN.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli także prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Piotr Doerffer z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, dr Sebastian Susmarski, dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. inż. Paweł Flaszyński, kierownik Zakładu Aerodynamiki IMP PAN, ustalono już pierwsze działania związane z wdrażaniem porozumienia. Powołana zostanie rada koordynacyjna składająca się z przedstawicieli EDF Renewables oraz uczelni i instytutu.

304 wyświetleń