Nowa agenda urbanistyczna dla Gdańska na konferencji planistycznej na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-30

Nowa agenda urbanistyczna dla Gdańska na konferencji planistycznej na PG

Makieta miasta
Podczas konferencji pt. „Elastyczne planowanie: poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych”, która w dniach 1-2 grudnia 2022 r. odbędzie się w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, eksperci z Polski i z zagranicy omówią możliwości wdrożenia pozaustawowych instrumentów planistycznych, a prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaprezentuje nową agendę urbanistyczną dla Gdańska.

Konferencja „Elastyczne planowanie” (ang. Flexible planning) jest współorganizowana przez Miasto Gdańsk, Politechnikę Gdańską i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jednocześnie, jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie stanie się także seminarium regionalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich I Regionalnych (ISOCARP). W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Europejskiej Rady Urbanistów (European Council of Town Planners) oraz Globalnej Sieci Planistów (Global Planners Network).

Głównym celem organizacji tego wydarzenia jest prezentacja i dyskusja nad obecnie analizowanymi i wdrażanymi instrumentami planistycznymi, które nie sa jeszcze częścią formalnej procedury planistycznej.

Intencją organizatorów było zaproszenie na Politechnikę Gdańską praktyków (planistów i projektantów), przedstawicieli sektora prywatnego oraz publicznego (prezydentów miast, radnych, architektów miast i planistów miejskich), przedstawicieli świata nauki oraz innych ekspertów zajmujących się kształtowaniem innowacyjnych instrumentów planowania i rozwoju miast.

Program konferencji obejmuje szereg sesji, w tym:

  • Wystąpienia wprowadzające – dotyczące zarówno współczesnych pryncypiów i zasad rozwoju miejskiego jak i praktyk wiążących się z procesami planistycznymi i rozwojowymi,
  • Przedstawienie dobrych praktyk wywodzących się z różnych przedsięwzięć planistycznych, w tym o charakterze nieformalnym – warsztatów, seminariów, dyskusji etc.,
  • Dyskusje na temat kluczowych zagadnień dla przyszłości praktyki planistycznej – w tym kwestii partycypacji i współkreacji struktur miejskich,
  • Refleksje na temat zależności pomiędzy zasadami rozwoju miast, metodami planowania oraz praktyką wdrażania wypracowanych rozwiązań. 

Konferencja pozwoli na wymianę dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz przyczyni się do ugruntowania w skali lokalnej działań zmierzających do modernizacji warsztatu planistycznego – w tym uzupełnienia planowania formalnego o nowe komponenty.

Nowa agenda urbanistyczna dla Gdańska

Równocześnie konferencja stanie się miejscem prezentacji nowej agendy urbanistycznej dla Miasta Gdańska, którą ma przedstawić prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Wystąpienie pani prezydent otworzy drugi dzień konferencji i rozpocznie się o godz. 9:00 w piątek 2 grudnia 2022 r.

Agenda ma być fundamentem pod przyszłe działania planistyczne na terenie Gdańska. Będzie stanowić podstawę pod przygotowywanie szczegółowych projektów architektoniczno-urbanistycznych dotyczących zagospodarowania poszczególnych fragmentów przestrzeni w mieście, a także zintensyfikuje działania planistów nad projektowaniem tzw. obszarów problemowych. Ponadto ma umożliwić bardziej ścisłą współpracę planistów ze społecznościami lokalnymi (głównie z Radami Dzielnic), jak również z interesariuszami prywatnymi.

Konferencja i obrady zostaną w nagrane, co pozwoli na udostępnienie wszystkim zainteresowanym całości omawianej w trakcie wydarzenia problematyki na stronie Biura Architekta Miasta Gdańska: www.gdansk.pl/bam

Szczegółowy program konferencji 

 

206 wyświetleń