Poznajcie Mistrzów współpracy Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-19

Poznajcie Mistrzów współpracy Fahrenheita

Uścisk dłoni
Prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita, wręczają symboliczne czeki nagrodzonym studentom. Fot. Paweł Sudara/GUMed
Mural Zdrowia Psychicznego, ProBe’r oraz Konferencja “Co dalej” to zwycięskie projekty pierwszej edycji konkursu „Mistrzowie współpracy Fahrenheita”, których poznaliśmy podczas uroczystej gali ogłoszenia wyników. Laureaci otrzymali nagrody finansowe rektorów Uczelni Fahrenheita, przeznaczone na realizację projektów. Było o co walczyć – pula nagród wyniosła aż 22 tys. zł.    

W konkursie skierowanym do studentek, studentów, doktorantek i doktorantów działających w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita uczestniczyły 154 osoby, które zgłosiły 18 projektów, w sześciu kategoriach konkursowych oraz czterech dziedzinach naukowych.

Innowacje i nowe technologie okazały się najbardziej popularną kategorią, którą wybrało aż dziewięć zespołów. Wśród dziedzin naukowych przodowały Nauki medyczne, w której zgłoszono dziewięć projektów.

Najlepsze pomysły studentów i doktorantów

Najlepszy okazał się projekt “Mural Zdrowia Psychicznego” zgłoszony przez

Międzywydziałowe Naukowo Artystyczne Koło (UG), Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury (PG), SKN Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną (GUMed) oraz ANIMA Koło Nauk Psychologicznych (UG). Rezultatem projektu ma być zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz stworzenie witryny z informacjami, gdzie szukać pomocy psychologicznej.

Kapituła doceniła atrakcyjność i kreatywność w podejściu do zagadnienia oraz przygotowania samego wniosku. Projekt jest interdyscyplinarny, z jasnym podziałem obszarów i odpowiedzialności. Jego realizacja niesie za sobą korzyści nie tylko dla społeczności akademickiej, ale również mieszkańców Gdańska i turystów. 

Na drugim miejscu uplasował się projekt “ProBe’r” pomysłu Koła Naukowego BIO-MED Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz Koła Studentów Biotechnologii z Politechniki Gdańskiej.

To koncepcja opracowania nowoczesnego napoju bezalkoholowego na bazie piwa zawierającego żywe, probiotyczne kultury bakterii mlekowych. Pod względem atrakcyjności projektu zdobył on najwięcej punktów. Kapituła doceniła go za innowacyjność, realność zarówno w aspekcie harmonogramu, jak i budżetu oraz prostudenckie podejście. Jest to projekt badawczy, w którym grupa stanie przed realnym zagadnieniem naukowym.

Na podium znalazła się również Konferencja “Co dalej?” projekt przygotowany przez SKN Psychologii (GUMed), SKN Inspiar (UG) oraz KN Inżynierii Dźwięku i Obrazu (PG). To multidyscyplinarne wydarzenie o szerokim zakresie tematycznym: relacje międzyludzkie, ochrona przyrody, kreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej, czym w obecnych czasach jest życie i śmierć.

Kapituła doceniła silny głos młodych, którzy chcą coś zmienić i nie boją się podejmować trudnych tematów. Konferencja została dokładnie przemyślana – w projekcie szczegółowo określono tematy wykładów, debat, warsztatów i atrakcji towarzyszących. Projekt został wysoko oceniony także za realność harmonogramu oraz budżetu, czy też promocję Uczelni Fahrenheita.

Przede wszystkim współpraca

Idea Uczelni Fahrenheita skupiona jest wokół integracji, łączenia, współpracy środowisk naszych gdańskich uczelni - Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ta idea nie byłaby nigdy pełna i nie byłaby nigdy w pełni zrealizowana, gdyby nie uczestniczyli w niej studenci i doktoranci - powiedział podczas gali ogłoszenia wyników prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. - Pierwsza edycja konkursu przerosła nasze oczekiwania. Projektów wpłynęło naprawdę wiele. Zasady konkursu zostały sformułowane w taki sposób, by stymulowały współpracę między środowiskami studenckimi trzech uczelni członkowskich. Warunkiem bezwzględnym był projekt, który opierał się na współpracy co najmniej dwóch uczelni FarU. 

Głównym celem konkursu było zachęcenie studentów i doktorantów do międzyuczelnianej współpracy poprzez wykorzystanie zasobów trzech uczelni wchodzących w skład Uczelni Fahrenheita. Cel ten definiował najważniejszy warunek uczestnictwa w konkursie - realizacji wspólnego projektu przez minimum dwa koła naukowe z dwóch różnych Uczelni Fahrenheita lub przez jedno międzyuczelniane koło naukowe działające na uczelniach FarU.

Nie sama inicjatywa, ale właśnie zgłoszenia konkursowe są najlepszym świadectwem międzyuczelnianej współpracy, która jest obecna i cały czas się rozwija –  mówiła podczas gali prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita. – Właśnie za sprawą projektów realizowanych przez doktorantów i studentów trzech uczelni możliwe jest zarówno wdrażanie, jak i szerzenie idei wspólnoty Uczelni Fahrenheita. 

Ogłoszenie wyników odbyło się 16 grudnia br. w auli im. prof. O. Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich Uczelni Fahrenheita, kapituła ds. oceny projektów, opiekunowie kół naukowych biorących udział w konkursie oraz przedstawiciele zespołów projektowych.

355 wyświetleń