Jeszcze lepsze wyniki ewaluacji na PG. Aż sześć kategorii A+ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-10

Jeszcze lepsze wyniki ewaluacji na PG. Aż sześć kategorii A+

grafika w odcieniach niebieskiego
Politechnika Gdańska otrzymała finalne decyzje ministra edukacji i nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych dla prowadzonych dyscyplin. Tym samym w ramach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 aż sześć dyscyplin uzyskało najwyższą możliwą kategorię.

Na Politechnikę Gdańską wpłynęły już wszystkie decyzje ministra edukacji i nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych dla dyscyplin prowadzonych na PG, w których złożone zostały odwołania. Zgodnie z tymi decyzjami, uczelnia uzyskała najwyższy wynik w trzech kolejnych dyscyplinach. I tak, kategorię A+ uzyskały: inżynieria chemiczna (było A), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (było A), inżynieria lądowa, geodezja i transport (było B+).

Ocenie podlegało łącznie 14 dyscyplin prowadzonych na Politechnice Gdańskiej i finalnie sześć dyscyplin otrzymało najwyższą kategorię A+, sześć uzyskało kategorię A, a dwie kategorię B+.  

Najwyższą kategorię A+ otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

 • architektura i urbanistyka                               
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika  (obecnie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne)
 • inżynieria chemiczna                            
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport     

oraz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 • nauki chemiczne                              

Kategorię A otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

 • inżynieria biomedyczna                        
 • inżynieria materiałowa                         
 • inżynieria mechaniczna                         

w dziedzinie nauk społecznych

 • ekonomia i finanse                               
 • nauki o zarządzaniu i jakości                            

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 • matematyka                            

Kategorię B+ otrzymały dyscypliny:

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

 • informatyka techniczna i telekomunikacja                                  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 • nauki fizyczne.

Tym samym, Politechnika Gdańska posiada prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego we wszystkich ewaluowanych dyscyplinach.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła nowe przepisy dotyczące przeprowadzanej co cztery lata ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, instytutów naukowych, instytutów badawczych i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Z uwagi na epidemię COVID-19 pierwsza ewaluacja objęła lata 2017-2021 i została przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w obrębie dyscyplin, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych), tak jak to miało miejsce dotychczas. Przyznano kategorie naukowe (A+, A, B+, B albo C) w poszczególnych dyscyplinach uprawianych na uczelni, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, nadawanie stopni naukowych i kwota subwencji.

Politechnika Gdańska zgłosiła do ewaluacji dorobek z lat 2017-2021, na który składało się, m.in.: 4095 publikacji (dane opublikowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy), 297 patentów i wzorów użytkowych oraz 309 projektów badawczych. 

1821 wyświetleń