Pierwszy etap zapisów do Przedszkola MegaMocni PG do 19 marca | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-16

Pierwszy etap zapisów do Przedszkola MegaMocni PG do 19 marca

grafika - rekrutacja do przedszkola
Do 19 marca trwa pierwszy etap rekrutacji – dla dzieci pracowników – do nowego przedszkola Politechniki Gdańskiej MegaMocni PG. Placówka przeznaczona dla 100 dzieci rozpocznie działalność 1 września.

Rekrutacja do Przedszkola MegaMocni PG została podzielona na trzy etapy, a podstawą przyjęcia dziecka jest wypełnienie przez rodzica Formularza Rekrutacyjnego oraz zawarcie umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej z operatorem przedszkola. Do placówki można zapisywać dzieci i wnuki pracowników oraz dzieci doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji

1 19 marca 2023 r.
I etap rekrutacji
dla dzieci pracowników PG

20
27 marca 2023 r.
II etap rekrutacji
dla dzieci pracowników, studentów i doktorantów PG

28 marca
4 kwietnia 2023 r.
III etap rekrutacji
dla wnucząt pracowników PG

O przedszkolu

Przedszkole MegaMocni PG, z siedzibą w budynku Domu Studenckiego nr 13 (ul. Do Studzienki 34), powstało z myślą o pracownikach, doktorantach i studentach Politechniki Gdańskiej. Docelowo znajdą się tu 4 oddziały, każdy do 25 dzieci. 

Oferta edukacji przedszkolnej dzieci obejmuje różnorodne zajęcia m.in. kodowanie na dywanie z robotyką, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), eksperymenty, gimnastykę paluszkową, dziecięcą matematykę według koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, sensoplastykę czy dogoterapię.

Organem prowadzącym placówkę, z którym Politechnika Gdańska zawarła umowę gwarantującą preferencyjne warunki dla dzieci społeczności akademickiej, jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo (MegaMocni).

Przedszkole rozpocznie działalność 1 września 2023 r. Przed oficjalnym rozpoczęciem roku przedszkolnego planowane jest uruchomienie 1 oddziału przedszkolnego w ramach procesu adaptacji.

Dodatkowe informacje dotyczące Przedszkola MegaMocni PG znajdują się na stronie Biura Kanclerza w zakładce Uczelnia przyjazna rodzicom oraz na stronie przedszkola.

235 wyświetleń