Konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-04

Konkurs na projekt koncepcyjny obiektu wykonanego z łopaty turbiny wiatrowej

Okładka - konkurs na projekt koncepcyjny
W ramach realizacji projektu „Gospodarka w obiegu zamkniętym dla łopat turbin wiatrowych” (program Ventus Hydrogenii Redivivus) organizowany jest konkurs architektoniczny. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych umożliwiających budowę tymczasowego obiektu budowlanego w postaci wiaty rowerowej oraz dowolnego innego obiektu budowlanego z wykorzystaniem wycofanej z eksploatacji, poddanej recyklingowi łopaty turbiny wiatrowej.

W konkursie wyróżniono dwie kategorie:

  • Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej.

  • Projekt koncepcyjny dowolnego obiektu budowlanego.

Uczestnik konkursu składa pracę konkursową w jednej z dwóch kategorii lub w każdej z kategorii niezależnie.

Etapy konkursu

  • etap I – termin składania prac konkursowych do 14 kwietnia

  • etap II – wystawa zgłoszonych prac konkursowych (hol przed Biblioteką Główną w Gmachy Głównym Politechniki Gdańskiej) 2528 kwietnia

  • etap II – ogłoszenie listy laureatów 28 kwietnia (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)

  • etap III – przekazanie dyplomów 28 kwietnia (Dziedziniec Fahrenheita – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej)

Nagrody

W konkursie, dla każdej z dwóch kategorii niezależnie, przewiduje się następujące nagrody:

1. nagrody pieniężne w wysokościach:

  • I miejsce – 2 000 zł

  • II miejsce – 1 500 zł

  • III miejsce – 1 000 zł

2. nagrody rzeczowe – statuetki i dyplomy.

Regulamin konkursu


 

221 wyświetleń