Przedstawiciele uczelni z całego świata spotkali się w Walencji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-17

Przedstawiciele uczelni z całego świata spotkali się w Walencji

Duo ludzi w grupie
V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Walencji. Fot. mat. Santander 
V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia, które odbyło się w Walencji, zgromadziło 700 rektorów z 14 krajów, reprezentujących 14 milionów studentów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Z Polski udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele 30 uczelni. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Spotkanie, które odbyło się w dniach 8-10 maja,  było wyjątkowym forum debaty pod hasłem „Uczelnia a społeczeństwo”. Wydarzenie otworzyli oficjalnie Pedro Sánchez, premier Hiszpanii  oraz Ana Botin – przewodnicząca Grupy Santander. Głos w dyskusji zabrały osobistości ze świata nauki, polityki i biznesu: Tim Berners-Lee – wynalazca World Wide Web, Larry Summers – były sekretarz skarbu USA w administracji prezydenta Billa Clintona oraz Główny Ekonomista Banku Światowego, Ignacio Cirac – hiszpański fizyk i laureat nagrody Księcia Asturii w 2006 r, a także  Pilar Manchón – główna dyrektor ds. Inżynierii oraz Badań nad Sztuczną Inteligencją w Google.

Uczestnicy spotkania debatowali w jaki sposób uczelnie mogą jeszcze skuteczniej działać w trzech obszarach:

  • uczenia się przez całe życie,
  • przedsiębiorczości i innowacji,
  • tworzenia sieci i relacji pomiędzy uczelniami z całego świata

Santander zainwestuje dodatkowe 400 milionów euro w edukację

Podczas ceremonii otwarcia Ana Botín potwierdziła dalsze wsparcie Grupy Santander dla uczelni, zobowiązując się do „zainwestowania w latach 2023–2026 dodatkowych 400 milionów euro w edukację, zwiększanie szans na zatrudnienie i wspieranie przedsiębiorczości”. Dodała także, że „nie ma lepszej inwestycji społecznej niż edukacja. Dlatego 26 lat temu Santander postanowił skoncentrować swoje wysiłki na wspieraniu uczelni”.

W ramach swojego zaangażowania na rzecz uczelni Santander zainwestował już ponad 2,2 miliarda euro w szkolnictwo wyższe, fundując stypendia, projekty wspierające uczenie się przez całe życie oraz pomoc dla ponad miliona studentów w ramach umów z ponad 1500 instytucjami w 25 krajach.

 Kiedy wspieramy uniwersytety, cała społeczność – ponad miliard ludzi w krajach, w których działa Santander – czerpie z tego korzyści. Gdy uniwersytety się rozwijają, społeczeństwo idzie w ich ślady”, powiedziała Ana Botín.Społeczeństwo, które inwestuje w edukację, rozwija się w sposób zrównoważony, jest bardziej otwarte i różnorodne, stwarza szanse dla wszystkich i może stawić czoła konfliktom i wyzwaniom przyszłości” – wyjaśniła przewodnicząca Grupy Santander i Universia. W czasie spotkania wezwała ona rektorów i ekspertów, aby „myśleli z ambicją” w zakresie misji uczelni w stale zmieniającym się społeczeństwie, które „działa jak pełna wzajemnych powiązań sieć i usuwa bariery między światem cyfrowym a fizycznym. (...) Uczenie się przez całe życie jest niezbędne w społeczeństwie i wśród firm; to nie luksus, ale raczej konieczność” – zauważyła, odnosząc się do umiejętności i wiedzy, które uczelnie powinny dziś przekazywać, oraz do ustawicznego kształcenia w ciągu życia.

Prace polskiej delegacji

W ramach spotkania odbyły się również warsztaty dla polskiej delegacji. Rektorzy wspólnie z przedstawicielami Santander Bank Polska  dyskutowali o wyzwaniach  i szansach dla Polski w związku ze zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową.

– Wystąpienia osobistości ze świata nauki, biznesu i polityki oraz prowadzone debaty zainspirowały mnie do nowych przedsięwzięć, które mam nadzieję przełożą się pozytywnie na naszych studentów, absolwentów i społeczeństwo. Dodatkowo spotkanie w Walencji było wyjątkową okazją do budowania relacji i networkingu z uczelniami z całego świata oraz do zacieśniania relacji w ramach polskiej delegacji – podsumował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Deklaracja z Walencji

Wypracowane podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów zobowiązania zostały spisane w „Deklaracji z Walencji”. Odzwierciedla ona zaangażowanie rektorów i świata akademickiego w rozwój społeczeństwa.

Deklaracja 

Więcej informacji 

251 wyświetleń