Eksperci dyskutowali na PG o rozwoju energetyki w XXI wieku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-14

Eksperci dyskutowali na PG o rozwoju energetyki w XXI wieku

W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr inż. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr inż. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a także pracownicy tych instytucji, członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
W sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyło się seminarium dyskusyjne na temat współczesnej i przyszłej energetyki, pt. „Energetyka i jej rozwój w XXI wieku”. Uczestnicy spotkania omawiali m.in. takie kwestie jak innowacyjne technologie, bezpieczeństwo energetyczne, kształcenie kadr na potrzeby energetyki.

W wydarzeniu, które odbyło się 12 września, wzięli udział m.in. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr inż. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a także pracownicy tych instytucji, członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Organizatorem wydarzenia była Politechnika Gdańska oraz Urząd Regulacji Energetyki.

W trakcie seminarium poruszono m.in. wybrane zagadnienia społeczne w zakresie szeroko rozumianej energetyki (cieplnej, gazowej i elektrycznej). Spotkanie podzielono na kilka paneli dyskusyjnych, w ramach których omawiano kwestie prawne i organizacyjne względem obowiązującego prawa energetycznego oraz prawa budowlanego. Eksperci wskazali na nowe współczesne technologie oraz konieczność zmian prawnych z zakresie podwyższenia jakości pracy w sektorze energetycznym. Ponadto, omówiono takie kwestie jak współczesne trendy technologiczne, czy względy bezpieczeństwa energetycznego przy uwzględnieniu systemów fotowoltaicznych, wodorowych, solarnych, zasobników energii elektrycznej, elektrowni wiatrowych, elektrowni atomowych, itd. w Polsce.

Część dyskusji dotyczyła obecnych i przyszłych zasobów kadry sfery energetycznej, a także podnoszenia kwalifikacji pracowników zajmujących się sprawami energetyki w Polsce, począwszy od problematyki szkół zawodowych, szkół średnich, uczelni wyższych, po budowanie potencjału intelektualnego przyszłej myśli inżynierskiej w Polsce. Omawiano także przygotowanie studentów pod nowe wyzwania energetyczne.

Na zakończenie dyskusji wskazano na konieczność podnoszenia kompetencji przyszłych kadr energetycznych, które będą musiały sprostać wyzwaniom rozwoju nowych technologii i ich wdrażania. Zwrócono także uwagę na zmniejszające się zasoby krajowej kadry energetycznej i konieczność podjęcia działań w celu zachęcenia młodych osób do pozyskiwania wiedzy i doświadczenia w zakresie energetyki.

Eksperci biorący udział w spotkaniu wyrazili potrzebę cyklicznych spotkań seminaryjnych z uwzględnieniem panelu dyskusyjnego i referatów oraz powołania komitetu sterującego, pt. „Rozwój Kadry Energetycznej w Innowacyjnej Gospodarce Polski i UE”.

Uczestnicy seminarium mieli okazję do zapoznania się z ekoinnowacyjnym systemem energetycznym zasilającym złożone systemy serwerowe w Centrum Kompetencji STOS na PG.

219 wyświetleń