Uroczysta inauguracja roku szkolnego ULO | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-04

Uroczysta inauguracja roku szkolnego ULO

Uczniowie na auli
Uroczysta inauguracja roku szkolnego ULO odbyła się na Politechnice Gdańskiej w auli Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Ponad cztery miliony uczniów i uczennic w całej Polsce rozpoczęło dziś rok szkolny. Wśród nich znajduje się również młodzież z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się na Politechnice Gdańskiej, która jest jedną z trzech uczelni patronackich ULO.

W 2021 roku Politechnika Gdańska wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim podpisały Deklarację Patronacką. Zgodnie z dokumentem uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mogą korzystać z zajęć, wykładów, konferencji i warsztatów organizowanych dla studentów Uczelni Fahrenheita (FarU). Nad stałym doskonaleniem jakości kształcenia w zakresie współpracy ze szkolnictwem wyższym czuwa Rada Programowa ULO, w której skład wchodzą również przedstawiciele FarU.

Podkreśleniem współpracy i dobrych relacji pomiędzy instytucjami była poniedziałkowa uroczysta inauguracja roku szkolnego, która odbyła się w audytorium Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ULO na czele z Waldemarem Kotowskim, dyrektorem szkoły, przedstawiciele gdańskich uczelni: prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich PG, prof. Jacek Stefański, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Katarzyna Zygmunt, zastępczyni dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, a także Renata Matys, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Piotr Szeląg, wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw – organu prowadzącego szkołę.

– Dla Politechniki Gdańskiej współpraca ze szkołami średnimi, w tym zwłaszcza z Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, jest niezwykle istotna. Zależy nam, by wspierać uczniów, pokazywać im możliwości i zachęcać do kontynuowania nauki na uczelniach zrzeszonych w ramach Uczelni Fahrenheita – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Dziś ci młodzi ludzie rozpoczynają kolejny rok szkolny. Jako społeczność akademicka życzymy im nie tylko sukcesów i znakomitych wyników, ale także nieustającej ciekawości i dalszego odkrywania świata nauki.

– Inauguracja roku szkolnego to ważny moment w życiu każdego ucznia, ale także istotna chwila dla rodziców, kadry pedagogicznej i dyrekcji szkoły. Życzymy wszystkim powodzenia i zachęcamy do korzystania ze wsparcia, jakie przygotowały uczelnie patronackie – mówi prof. Barbara Wikieł, prorektora ds. studenckich PG i członkini Rady Programowej ULO. – W ramach współpracy z PG uczniowie ULO mogą m.in. uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach czy konferencjach, a także współpracować z kołami naukowymi. Nowością, którą oferujemy od tego roku szkolnego, jest opieka mentorska nauczycieli akademickich dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów.

Inauguracji towarzyszył wykład poświęcony sztucznej inteligencji. Wygłosiła go dr inż. Magdalena Mazur-Milecka z Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku powstało w 2019 roku. Od tamtego szkoła stale się rozwija i cieszy się coraz większą popularnością. Podczas tegorocznej rekrutacji szkoła może się pochwalić największą liczba kandydatów i chętnych na jedno miejsce ze wszystkich szkół ogólnokształcących Trójmiasta.

1465 wyświetleń