Nagroda Elsevier Research Impact Leaders dla PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-27

Nagroda Elsevier Research Impact Leaders dla PG

Na zdj. laureaci tegorocznych nagród Elsevier. Nagrodę dla PG odebrała dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, prorektorka ds. studenckich (w środku)
Na zdj. laureaci tegorocznych nagród Elsevier. Nagrodę dla PG odebrała dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, prorektorka ds. studenckich (w środku)
Politechnika Gdańska otrzymała Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2023 w kat. Engineering&Technologies, przyznawaną uczelniom, które mają największy wpływ na badania naukowe w Polsce i tym samym przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki za granicą. PG została doceniona za zwiększenie dorobku w zakresie publikacji, w tym m.in. cytowania powyżej średniej światowej.

Gala wręczenia nagród Elsevier Research Impact Leaders odbyła się 26 października w Łodzi podczas posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nagrodę w imieniu Politechniki Gdańskiej odebrała dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, prorektorka ds. studenckich.

Jak podano w uzasadnieniu nagrody dla Politechniki Gdańskiej „prace autorów tej uczelni były cytowane powyżej średniej światowej, 10% z nich znalazło się w pierwszym decylu najczęściej cytowanych, a ponad 20% zostało opublikowanych w 10% najlepszych czasopism. Współpraca międzynarodowa występowała przy ponad 40% dokumentów afiliowanych do tej uczelni”.

Ponadto, PG otrzymała w tym roku nominację do nagrody specjalnej European University Alliances Members’ Research Impact Leaders Award 2023, doceniającej działania polskich uczelni biorących udział w projekcie Uniwersytety Europejskie.

O nagrodzie

Elsevier Research Impact Leaders Award została ustanowiona w 2016 r. przez Elsevier, globalną firmę zajmującą się analizą informacji. Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach: Engineering&Technologies, Agricultural Sciences, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences oraz Social Sciences.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali wyłonienie na podstawie algorytmu uwzględniającego procentowy wzrost liczby publikacji (waga 15 proc.) i autorów (waga 10 proc.), wskaźnik cytowań (Field-Weigted Citation Impact, waga 30 proc.), współpracę międzynarodową (Field-Weighted International Collaboration, waga 20 proc.) i publikacje w czasopismach Top 10 (waga 25 proc.). Zakres danych dla nagrody w 2023 r. obejmował lata 2020-2022.

Lista wszystkich tegorocznych laureatów została zamieszczona na profilu Elsevier Polska na Facebooku.

650 wyświetleń