Nowy park we Wrzeszczu od Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-19

Nowy park we Wrzeszczu od Politechniki Gdańskiej

Park przy Centrum Kompetencji STOS PG
Fot. Krzysztof Mystkowski/PG
Politechnika Gdańska utworzyła nową, atrakcyjną i zieloną przestrzeń dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Ogólnodostępny park o powierzchni ok. 7,5 tys. m kw. powstał we Wrzeszczu, na zboczu Góry Szubienicznej, tuż za budynkiem PG wyposażonym w superkomputer „Kraken”.

Pod koniec kwietnia br. Politechnika Gdańska uruchomiła najnowocześniejszy kompleks IT w Polsce – Centrum Kompetencji STOS PG. W podziemiach obiektu umieszczony został superkomputer „Kraken”, którego imię mieszkańcy Trójmiasta wybrali w internetowym głosowaniu. Zwieńczeniem projektu było zagospodarowanie terenu wokół kompleksu.

Nowy park oficjalnie otwarto w czwartek 19 października podczas konferencji prasowej z udziałem władz uczelni: rektora PG prof. Krzysztofa Wildego, prorektora PG prof. Dariusza Mikielewicza, kanclerza uczelni Mariusza Milera - a także władz miasta, które reprezentowała wiceprezydentka Gdańska Monika Chabior. W spotkaniu udział wzięli również: Krzysztof Koprowski i Ewa Woźna, przewodniczący i zastępczyni przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz Monika Mazurowska, przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Aniołki.

– Realizując budowę CK STOS PG, zdecydowaliśmy dodatkowo o utworzeniu przestrzeni, która pozwoli na wypoczynek i integrację naszej społeczności akademickiej oraz mieszkanek i mieszkańców Wrzeszcza i Aniołków, czyli najbliższych sąsiadów PG – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Oczywiście do korzystania z parku zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości Gdańska i cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do zielonej transformacji naszego miasta  – dodał.

– Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. W Gdańsku zdajemy sobie z tego sprawę i cieszymy się, że władze PG myślą tak samo – mówiła Monika Chabior, wiceprezydentka Gdańska. – To niezwykle ważne, żebyśmy dbali o zielone przestrzenie w mieście i tworzyli nowe. Właśnie takie jak park, w którym się znajdujemy i który jest świetnym tego przykładem. Jestem przekonana, że wpisze się on na stałe w krajobraz Wrzeszcza i będzie chętnie odwiedzany na co dzień.

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Miler, kanclerz PG, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju, Monika Chabior, wiceprezydentka Gdańska, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Monika Mazurowska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki, Ewa Woźna, zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny, Krzysztof Koprowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Nowa, zielona przestrzeń Wrzeszcza

Utworzenie parku wpisuje się w przyjęty przez uczelnię „Plan klimatyczny PG”, który dotyczy zarówno sfery naukowo-badawczej (badania naukowe nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać zmianom klimatu), jak również jakości kształcenia (m.in. tworzenie programów nauczania związanych z transformacją energetyczną i adaptacją do zmian klimatu) oraz właśnie infrastruktury uczelni.

– Aktywnie uczestniczymy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także realizujemy strategię określoną w „Planie klimatycznym PG” – mówił prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju. – Tworzenie zielonych przestrzeni na terenie kampusu, takich jak ten park, to jeden z dowodów naszej aktywności w tym obszarze. Chcemy, żeby nasz kampus był coraz bardziej zielony i przyjazny – dodał.

– Projekt parku zakładał zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych – dodaje Mariusz Miler, kanclerz PG. – Ponadto, wypełniając założenia edukacyjne kampusu, na terenie parku powstała klasa plenerowa w typie amfiteatru, otwarta siłownia, ścieżki parkowe i place szutrowe otulone łąkami kwietnymi. Zadbaliśmy też o różnorodność gatunkową roślin, wykonując ponad 1500 nasadzeń. Stworzyliśmy nową, atrakcyjną przestrzeń oraz ścieżkę spacerową, łączącą kampus Uczelni ze Wzgórzem Szubienicznym, na którym usytuowany jest największy gdański zbiornik wodny Stary Sobieski z punktem widokowym, a także Park Nostalgiczny, powstały w 2018 roku na zachowanej części dawnego cmentarza urnowego.

W parku, który zaprojektował arch. Zbigniew Reszka (pracownia architektoniczna Arch Deco), można zatem spotkać się z takimi gatunkami, jak: róża pomarszczona, cis płożący, winobluszcz, miskant cukrowy, byliny, wiązówka błotna, jeżogłówka gałęzista, krwawnica pospolita, czy rudbekia błyskotliwa. Posadzono również 18 drzew lipy drobnolistnej, 300 szt. krzewów wierzby purpurowej „Nana”, a w centralnej części parku umieszczono buk pospolity „Pendula” (tzw. płaczący buk) oraz ogród deszczowy.

Przedłużenie osi historycznej kampusu PG

Park, którego budowa kosztowała nieco ponad 3,5 mln zł, wygospodarowanych ze środków własnych uczelni, będzie dostępny całodobowo. Do oświetlania go w porze nocnej użyto energooszczędnych lamp parkowych, które swoim kształtem i kolorem dopełniają walory estetyczno-przestrzenne nowej przestrzeni.

Oddana mieszkańcom nowa, zielona przestrzeń jest integralną częścią kompleksu CK STOS PG, który swoją bryłą i zastosowanym w niej podziałem na dwie części nadał nowy charakter ulicy Traugutta i jednocześnie kontynuuje założenia planu rozwoju przestrzennego kampusu PG. Budynek wraz z parkiem stanowią przy tym układ uwzględniający przedłużenie osi kompozycyjnej Gmachu Głównego PG, dzięki czemu stanowi on teraz harmonijną całość.

3002 wyświetleń