ENHANCE podsumował konferencję w Gdańsku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-07

ENHANCE podsumował konferencję w Gdańsku

Uczestnicy konferencji ENHANCE
Fot. Krzysztof Krzempek /Politechnika Gdańska
Ponad 120 pracowników dydaktycznych, administracyjnych i studentów z dziesięciu europejskich uczelni technicznych, a także interesariusze i eksperci w zakresie urbanistyki wzięli udział w międzynarodowej konferencji „ENHANCE Summit on Climate-Neutral Cities”, której gospodarzem w październiku była Politechnika Gdańska. Podsumowanie konferencji zostało właśnie opublikowane na stronie Sojuszu (treść podsumowania jest dostępna tutaj).

Symbol i budowanie silnej wspólnoty

W ramach, zorganizowanej w dniach 4-5 października, konferencji odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Sojuszu ENHANCE, podczas którego uczestnicy – rektorzy uczelni partnerskich, omówili osiągnięcia pierwszego projektu Sojuszu oraz przyszłe działania. PG reprezentowali: rektor prof. Krzysztof Wilde, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów ENHANCE, prof. Janusz Nieznański, członek Komitetu Sterującego oraz Anna Modrzejewska, Core Officer. Uczestnicy zatwierdzili na spotkaniu Kartę Zasad i Procedur ENHANCE, kluczowy dokument umożliwiający uniwersytetom konsolidację współpracy w ramach Sojuszu.

– Październikowa konferencja klimatyczna wyraźnie pokazała, jak mocno nasze uniwersytety i ich członkowie są zjednoczeni w różnorodności – skomentowała prof. Geraldine Rauch. Jako rektor Technische Universität Berlin i przewodnicząca Rady Dyrektorów ENHANCE, prof. Rauch podkreśliła znaczenie tego inspirującego doświadczenia.

Sekretarz generalny ENHANCE Naveed Syed opisał w swoim przemówieniu końcowym, w jaki sposób uniwersytetom ENHANCE udało się zbudować relację opartą na głębokim zaufaniu, będącym kluczowym czynnikiem sukcesu: „W świecie nieprzewidywalności zaufanie jest niezbędne. Stanowi podstawę skutecznej współpracy, ponieważ w czasie kryzysu ostatecznie całość jest większa niż suma jej części”.

Wspólne posadzenie drzewa na terenie kampusu PG przez rektorów uniwersytetów partnerskich Sojuszu ENHANCE, symbolizowało głębokie korzenie Sojuszu, w którym każda osoba ma nie tylko swoją rolę do odegrania, ale też korzyści do uzyskania. Jak powiedziała prof. Rauch, wszystkie uczelnie członkowskie mogą czerpać benefity ze „wzmocnionego i trwałego partnerstwa, opartego na wierze w przyszłość”.

Do ważnych wydarzeń towarzyszących konferencji klimatycznej należało nadzwyczajne spotkanie Komitetu Sterującego zorganizowane w formie warsztatów. Ich tematem były Europejskie Ścieżki Edukacyjne (EEP) – pakiet zadań i pomysłów z pierwszego projektu ENHANCE, który będzie kontynuowany i rozwijany również w ramach nowego projektu ENHANCE+. PG na spotkaniu reprezentowali prorektorzy: prof. Janusz Nieznański i dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG oraz dr Justyna Szostak (członek zespołu EEP), Katarzyna Bruder (Lider Work Package 2), Maria Doerffer (specjalista ds. mobilności) i Paulina Chobot (Forum Studenckie). 


Miasta neutralne klimatyczne tematem spotkania członków ENHANCE

Sama konferencja, na którą złożyły się liczne wystąpienia i panele dyskusyjne, skupiła się na bardzo ważnym temacie społecznym, jakim są miasta neutralne dla klimatu.

Wydarzenie uroczyście otworzył prof. Krzysztof Wilde, który w swoim przemówieniu inauguracyjnym nawiązał do etosu ruchu robotniczego „Solidarność” i rozumienia koncepcji solidarności jako wartości w obliczu wyzwań przyszłości.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się dwa wystąpienia z udziałem gości specjalnych – prof. Franka Moulaerta z KU Leuven, który poruszył temat inteligentnych miast w swojej prezentacji pt. „The Smart City: but where are the citizens?”, a następnie Rohit Sen’a, dyrektora ds. zrównoważonej energii w organizacji międzynarodowej ICLEI, który wygłosił przemówienie na temat energii odnawialnej „100% Renewable Energy – a Key Milestone on the Road to Climate Neutrality”. Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja panelowa na temat współtworzenia przez uniwersytety zrównoważonej przyszłości, w której udział wzięli dwaj główni prelegenci, a także prof. Anne Borg, rektor NTNU i członek zarządu ENHANCE oraz architekt miasta Gdańska, prof. Piotr Lorens.

W dalszej części dnia odbyły się cztery warsztaty z udziałem studentów, doktorantów i pracowników: "Urban Innovation Living Labs", "Participatory Planning and Design", "Future Synthesizer" i "New European Bauhaus Impact Model", prowadzone kolejno przez dr Agnieszkę Wendland, adiunkta na PW, Linę Naoroz Bråten, doktorantkę na NTNU, dr Robin Chang, kierownik katedry teorii planowania i rozwoju miast w RWTH Aachen oraz dr Wang Yu, pracownika naukowego NTNU. Swój wkład do jednego ze spotkań mieli również prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG oraz prof. Jakub Szczepański z Wydziału Architektury PG, którzy m.in. poprowadzili spacer po kampusie PG pod kątem dostosowywania uczelni do zmian klimatycznych. Rezultaty wszystkich czterech warsztatów zostały zaprezentowane w trakcie sesji plenarnej ostatniego dnia konferencji.

– Bystre spostrzeżenia i silne zaangażowanie uczestników warsztatów w rozwój naszych miast w kierunku neutralności klimatycznej oraz tworzenia odpornej, włączającej, sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości były naprawdę inspirujące” –  skomentowała dr Wang Yu.

Anna Modrzejewska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PG, wyraziła satysfakcję z poruszanych tematów, które przyciągnęły tak wielu zainteresowanych. „Wysoki poziom zainteresowania tym wydarzeniem i jego sukces są dla mnie dowodem na to, że Sojusz ENHANCE porusza tematy bardzo istotne i bliskie sercom członków naszej społeczności akademickiej”.

Podczas konferencji zaprezentowano także projekty zwycięzców ENHANCE Incubator Challenge, którzy z rąk prof. Rauch otrzymali specjalne certyfikaty. Podczas wydarzenia odbyła się także wystawa prac studentów, którzy uczestniczyli w interdyscyplinarnym projekcie „Przyszłe miasta europejskie w perspektywie 2030”.


Zakończenie jednego etapu, wejście w następny

Październikowa konferencja klimatyczna Sojuszu ENHANCE była okazją do podsumowania i świętowania osiągnięć Sojuszu z ostatnich trzech lat, oficjalnego powitania nowych partnerów oraz inauguracji dzialań zaplanowanych na najbliższe lata.

Naveed Syed podsumował pierwszy projekt Sojuszu ENHANCE w liczbach: 3700 studentów, badaczy i pracowników zaangażowanych w działania i programy ENHANCE, 1000 członków społeczności ENHANCE, którzy skorzystali z oferty mobilności fizycznej i wirtualnej, 100 pracowników, którzy wzięli udział w staff weekach oraz 100 uczniów, którzy skorzystali z Europejskich Ścieżek Edukacyjnych.

ETH Zurich, TU Delft i PG zostały ciepło przyjęte jako nowi, ważni partnerzy Sojuszu. Nowi członkowie wnieśli świeże perspektywy i nowe możliwości, powiedział Philipp Bieri, Core Officer ENHANCE w ETH Zurich. „Chociaż tak intensywna i zakrojona na szeroką skalę współpraca międzynarodowa będzie dla nas nowością, wspólnie z naszymi partnerami jesteśmy gotowi na nadchodzące wyzwania” – powiedział. Dzięki ENHANCE+ członkowie sojuszu będą mogli, korzystając z dotychczasowego doświadczenia, wdrożyć innowacyjne działania i programy, z których skorzysta społeczność wszystkich 10 uczelni partnerskich.

Konferencja okazała się ogromnym sukcesem. Jak zacytował Naveed Syed, Sojusz ENHANCE zachowa w pamięci słowa wypowiedziane kiedyś przez Jörgena Sjöberga: „Zachowajmy jasny umysł, gorące serce i czyste ręce”.

Lokalnym organizatorem konferencji i towarzyszących jej wydarzeń był Dział Współpracy Międzynarodowej, w szczególności Anna Modrzejewska, Justyna Sudakowska, Monika Czerepak, Magda Białowicz oraz Urszula Szymajda-Grzegory.

598 wyświetleń