Program „Inżynierowie przyszłości” pod patronatem rektora Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-15

Program „Inżynierowie przyszłości” pod patronatem rektora Politechniki Gdańskiej

Inżynierowie przyszłości
„Inżynierowie przyszłości” to nowy program skierowany do uczniów oraz nauczycieli liceów i techników, którego celem jest wsparcie rozwoju uzdolnionej młodzieży poprzez stworzenie innowacyjnych warunków do rozwoju zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Program otrzymał patronat rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztofa Wildego.

Pilotażowa edycja programu „Inżynierowie przyszłości”, którą organizuje Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, została objęta także honorowym patronatem przez Ministra Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz rektorów innych uczelni technicznych, w tym: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Rzeszowskiej. Patronem medialnym programu jest z kolei stacja TVP Nauka.

– Umiejętności związane z przygotowywaniem koncepcji i realizacją prac badawczych, które kształtuje program „Inżynierowie przyszłości”, są bardzo cenne w kontekście studiowania na Politechnice Gdańskiej – uważa prof. Barbara Wikieł, prorektorka PG ds. studenckich. – Mamy przecież status Uczelni Badawczej i bardzo nam zależy, aby nasi studenci rozwijali się naukowo poprzez praktykę i realizując różne projekty - indywidualnie, we współpracy z naukowcami, czy też  w ramach kół naukowych. Program „Inżynierowie przyszłości” daje do tego świetne podstawy już na etapie nauki w liceum czy technikum, a my wierzymy, że warto inspirować oraz rozbudzać ciekawość i aktywność poznawczą uczennic i uczniów.

Granty i stypendia dla najlepszych

Nauczyciele i uczniowie mogą rejestrować się do programu na stronie organizatora. Tam również można zgłaszać pomysły na prace badawcze, które chcieliby realizować w roku szkolnym 2023/2024. Autorzy 100 najciekawszych koncepcji otrzymają grant na start w wysokości 1000 zł oraz pakiet materiałów, zawierający m.in. fartuchy i gogle ochronne. Projekty można zrealizować do końca kwietnia 2024 roku.

Uczniowie, których raporty zostaną najwyżej ocenione otrzymają stypendia naukowe, zaś ich opiekunowie-nauczyciele dodatkowe nagrody pieniężne. Zostaną oni również zaproszeni przez Fundację PGNiG im. I. Łukasiewicza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Ponadpodstawowych w 2024 roku w Warszawie.

Tematyka projektów badawczych realizowanych przez uczennice i uczniów szkół ponadpodstawowych powinna być związana z takimi obszarami jak fizyka, chemia, energetyka, ekologia, czy ochrona środowiska – co wpisuje się w ofertę kształcenia i dalszego rozwijania zainteresowań młodzieży już w ramach studiów na Politechnice Gdańskiej.

303 wyświetleń