Samorząd doktorantów PG najbardziej aktywny w kraju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-20

Samorząd doktorantów PG najbardziej aktywny w kraju

Gala wręczenia nagród w konkursie ProDOK. Na zdj. Ignacy Rogoń, przewodniczący SDPG (ze statuetką) i Jakub Keller-Baczyński, członek Rady SDPG. Fot. Kamil Pudełko
Gala wręczenia nagród w konkursie ProDOK. Na zdj. Ignacy Rogoń, przewodniczący SDPG (ze statuetką) i Jakub Keller-Baczyński, członek Rady SDPG. Fot. Kamil Pudełko
PhD Open, program dofinansowania udziału w konferencjach, wyjścia na koncerty i zajęcia sportowe – to tylko część przedsięwzięć Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Za swoją działalność, której celem jest integracja doktorantów, a także promocja sportu oraz kultury, Rada SDPG została doceniona w konkursie najbardziej prodoktoranckich inicjatyw minionego roku akademickiego ProDOK.

Działalność Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej w minionym roku akademickim (2022/2023) została nagrodzona przez kapitułę konkursu środowiska doktoranckiego ProDOK w kategorii Aktywny Samorząd. Ocenie poddano aktywność samorządu doktorantów w obszarze wszelkiego rodzaju podejmowanych inicjatyw, w tym w szczególności inicjatyw organizacyjnych, kulturalnych, sportowych i artystycznych.

Rada SDPG w obszarze kultury zorganizowała wyjścia na wydarzenia kulturalne, w tym m.in. koncert muzyki filmowej Zimmer vs. Williams i zakończenie sezonu artystycznego w Filharmonii Bałtyckiej. O bilety na wydarzenia mógł wystąpić każdy członek społeczności doktoranckiej. W sumie z tej możliwości skorzystało 90 osób.

W ramach promocji sportu zorganizowano m.in. zajęcia z aqua aerobiku, opłacono wynajem basenu, dofinansowano (#RUNGDN Sobieszewo oraz Oliwa ) i promowano (Wings For Life) udział w imprezach sportowych. Samorząd kończy właśnie prace nad wdrażaniem systemu kart umożliwiających dostęp do obiektów sportowych na preferencyjnych warunkach.

Zarząd SDPG zorganizował też wydarzenia integracyjne dla członków samorządu. Odbyło Christmas Party, czyli świąteczny bankiet i impreza integracyjna w Akademickim Klubie Kwadratowa, w których udział wzięło ponad 130 osób. Z kolei w październiku 200 osób uczestniczyło w PhD Open at Gdańsk Tech – wydarzeniu skierowanym do kandydatów do szkoły doktorskiej oraz doktorantów.

Ponadto, Rada SDPG ogłosiła program dofinansowania do konferencji w trybie ciągłym, dający możliwość pozyskania dofinansowania udziału w wydarzeniu naukowym w wysokości 750 zł (krajowe) i 2500 zł (międzynarodowe). W roku 2022/2023 z tej formy wsparcia skorzystało 75 osób. Samorząd aktywnie wspiera także organizację konferencji studenckich i doktoranckich (IAKOŚ23, IMPLANTY).

Co więcej, w ramach SDPG działa Komitet Orientation Welcoming Committee, który pracuje nad wdrożeniem politechnicznego przewodnika doktoranta w języku angielskim. Natomiast Komitet Competence Improvement Committee współpracuje z Centrum Nauki Języków Obcych w celu przygotowania oferty dofinansowanych przez samorząd integracyjnych kursów językowych oraz kafejki językowej, gdzie doktoranci uczyliby się wzajemnie swoich języków.

O samorządzie doktorantów

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej tworzą wszyscy doktoranci Politechniki Gdańskiej, w tym: doktoranci studiów doktoranckich (149 osób – stan na 1 października 2023 r.), doktoranci Szkoły Doktorskiej (330 osób), doktoranci Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej (71 osób). Jedną trzecią członków samorządu stanowią obcokrajowcy (ok. 130 osób). Rada SDPG liczy 21 osób. Do zadań SDPG należy m.in. wspieranie aktywności naukowej doktorantów oraz integracja środowiska doktorantów.

O konkursie ProDOK

ProDOK to konkurs, którego celem jest motywowanie i uhonorowanie aktywności samorządów doktoranckich tworzących Krajową Reprezentację Doktorantów oraz innych osób i podmiotów, które wykazały się istotnym działaniem wspierającym rozwój środowiska doktoranckiego, w tym w szczególności tych prowadzących kształcenie w szkołach doktorskich. Gala wręczenia nagród w konkursie odbyła się w listopadzie.

726 wyświetleń