Wizyta delegacji z Northern Technical University na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-20

Wizyta delegacji z Northern Technical University na PG

ludzie
Fot. mat. PG 
Politechnika Gdańska gościła delegację z Northern Technical University (Mosul, Irak). Celem spotkania było nawiązanie współpracy w różnych obszarach takich jak wymiana studentów i kadry akademickiej, a także realizacja wspólnych projektów badawczych

Northern Technical University (NTU) powstał w 2014 roku i jest jedną z czterech publicznych uczelni technicznych w Iraku. ​ Na NTU studiuje ponad 40 400 studentów, w tym 40 000 studentów studiów pierwszego stopnia, 400 studentów drugiego stopnia i ponad 250 doktorantów. Uniwersytet oferuje studia na 20 kierunkach w 14 koledżach i instytutach zlokalizowanych w północnej części Iraku. Uczelnia kształci na kierunkach inżynierii, rolnictwa, administracji i medycyny.

Delegacji NTU przewodniczyła rektor prof. dr Alyaa Abbas Ali, której towarzyszyli Dr Omar Rafae Mahmood Al Omar, prorektor ds. nauki, dr Hassan Messar Qassim Alaswad, dyrektor ds. stypendiów i stosunków kulturalnych, dr Soud Mohamed Amen, dyrektor ds. międzynarodowych stosunków kulturalnych, dr Harith A. Hamdoon Hamoodat, kierownik działu IT, dr Zaid Hazim Hussein Al-Saffar, specjalista ds. zapewnienia jakości, Aws Idrees Mahmoud, dyrektor ds. kontroli bezpieczeństwa i dr Nabeel Mukhlif A. Abdulrqzzaq, dyrektor biura ds. zapewnienia jakości.
Politechnikę Gdańską reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Małgorzata Gawrycka, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego, prof. Mariusz Deja. prodziekan ds. współpracy Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, prof. Christian Jungnickel, pełnomocnik rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich, prof. Paweł Możejko z WFTIMS, dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej, prof. Jakub Karczewski z WFTIMS, dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Anna Modrzejewska, kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej i Rong Li, współpraca z uczelniami w krajach azjatyckich, Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Głównymi tematami rozmów, które odbyło się w Sali Senatu, była współpraca w zakresie wymiany studentów i kadry akademickiej oraz realizacja wspólnych projektów badawczych. Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem porozumienia (Memorandum of Understanding), które stanowi wstęp do dalszej współpracy obu uczelni w najbliższej przyszłości. 

Oprócz spotkania z władzami uczelni goście z NTU odwiedzili także laboratoria i pracownie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Wydziale Chemicznym, Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Delegacja z NTU spotkała się również z Barbarą Urbańską z Centrum Analiz Strategicznych, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniami w zakresie mierzenia jakości kształcenia na obu uczelniach. 

Na zakończenie wizyty goście z NTU wyrazili uznanie dla osiągnięć Politechniki Gdańskiej i chęć kontynuowania współpracy.​

260 wyświetleń