Pomorski Hub Energetyczny. Wiedza, technologie, kompetencje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-12

Pomorski Hub Energetyczny. Wiedza, technologie, kompetencje

ludzie w sali
Fot. Gregmar 
Wizja przełomowych zmian w regionie, mających wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski, połączyła przedstawicieli samorządu, naukowców i przedsiębiorców podczas kolejnego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita.

W murach Politechniki Gdańskiej gości witał rektor Krzysztof Wilde. W kilku słowach odwołał się do zagranicznych przykładów współpracy w ramach złotego trójkąta i rozwijającego się w województwie pomorskim think thanku Metropolia. Rektor podkreślił, że ścisła współpraca samorządu, biznesu i nauki jest niezbędna do realizacji zaawansowanych technologicznie inwestycji, a ich fundamentem powinna być wiedza i kompetencje członków lokalnej społeczności.

Obrady oficjalnie otworzył przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Uczelniach Fahrenheita, dr Zbigniew Canowiecki. W ramach wprowadzenia do tematyki posiedzenia, wymienił wybrane inicjatywy realizowane w regionie, jak Baltic Nuclear Energy Forum, i przywołał początki dyskusji o rozwoju sektora energetycznego podejmowane przez członków Konwentu w latach poprzednich.

Głos zabrała również Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, podkreślając, że „to już nie jest czas dyskusji, tylko działania, aby wykorzystać szansę przed którą stoi Pomorze”. Zaznaczyła, że rewolucja już się dokonuje, także dzięki synergii widocznej w porozumieniu władz samorządowych i rządowych, czy relacjach wypracowanych na linii biznes – nauka. Zachęcała do zgłaszania projektów i dalszego dialogu, stanowiących koło napędowe dla przełomowych procesów inwestycyjnych.

Serię krótkich prelekcji rozpoczął prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, który przedstawił główne dane świadczące o przewagach regionu, wynikających z tego szans oraz największych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć. Zwrócił uwagę na rosnący wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu, potencjał najszybszego rozwoju w obszarze morskiej energetyki wiatrowej czy związane z tym (i budową elektrowni jądrowej) zajęcie pozycji głównego beneficjenta Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, przybliżył kontekst budowania konkurencyjności oraz czynniki mające wpływ na powodzenie planowanych działań, choćby ze względu na zmieniającą się strukturę rynku OZE. Zaznaczył, że perspektywa zajęcia pozycji głównego producenta i eksportera energii wymaga też podjęcia działań zapobiegających destabilizacji sieci, których przykładami może być maksymalizacja autokonsumpcji poprzez lokalne bilansowanie energii, czy bieżąca analiza technologii o różnym stopniu zaawansowania, także w kontekście magazynowania.

O najciekawszej inwestycji najbliższych lat, czyli elektrowni jądrowej, a dokładnie jej działaniu, technologiach reaktorów i systemach bezpieczeństwa wspierających eksploatację, opowiedział dr inż. Marcin Jaskólski, pełnomocnik rektora PG ds. energetyki jądrowej.

Do wątku kadr i siły kompetencji wrócił prof. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, podkreślając dominującą rolę człowieka, nie zaś technologii, w procesie wdrażania kompleksowych rozwiązań. Na przykładzie prowadzonych badań i projektów (m.in. DigiWind czy Baltic Windustry), zachęcił także do współpracy na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Z kolei prof. Ewa Klugmann-Radziemska z Katedry Konwersji i Magazynowania Energii Wydziału Chemicznego położyła akcent na dwa istotne aspekty oceny technologii. Przypomniała o Współczynniku Zwrotu Zainwestowanej Energii oraz cyklu życia, uwzględniającym cały okres – od przygotowań i wdrożenia po zużycie surowców, jako punkcie odniesienia do klasyfikacji w zakresie nisko- lub zeroemisyjnego źródła energii (nie tylko w kontekście śladu węglowego).

Ostatnie wystąpienie było poświęcone technologiom wodorowym i zapotrzebowaniu na wodór odnawialny. W stan obecny i prognozy, także pod względem nakładów finansowych, wprowadził członków posiedzenia prof. Jacek Gębicki z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej.

Zwieńczeniem spotkania były dyskusje na forum, podczas których m.in. rozwinięto wątek elektrowni wodnych, zwiększających retencję wód powierzchniowych czy gruntowych, mających także wpływ na poziom napowietrzenia wody i jej oczyszczanie. 

Podczas podsumowania przewodniczący Konwentu zapowiedział, że gospodarzem następnego posiedzenia będzie Uniwersytet Gdański. 

210 wyświetleń