Prof. Joanna Wolszczak-Derlacz członkinią Komitetu Polityki Naukowej MNiSW | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-03

Prof. Joanna Wolszczak-Derlacz członkinią Komitetu Polityki Naukowej MNiSW

Członkowie Komitetu Polityki Naukowej z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Maciejem Gdulą.
Członkowie Komitetu Polityki Naukowej z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Maciejem Gdulą. Prof. Joanna Wolszczak-Derlacz piąta od lewej. Fot. MNiSW
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula wręczył powołania nowym członkom Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Powołanie otrzymała m.in. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG w Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Komitet Polityki Naukowej przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków. Kadencja trwa pięć lat.

Podczas pierwszego posiedzenia KPN odbyła się dyskusja na temat nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozwoju nowych technologii, przemian demograficznych, ewaluacji jednostek naukowych oraz finansowania i popularyzacji nauki.

Prof. Joanna Wolszczak-Derlacz od 2001 r. pracuje w Katedrze Ekonomii na WZiE PG. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a jej rozprawa została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007/2008 była beneficjentką stypendium podoktorskiego Max Weber Fellowship w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Prowadziła badania naukowe m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (stypendium Marie Curie) oraz na Uniwersytecie w Glasgow (stypendium Dekaban Junior Fellowship). W roku akademickim 2013/2014 przebywała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie prowadziła badania w ramach programu „Mobilność Plus” finansowanego przez MNiSW. W 2015 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia za dwa cykle publikacji powiązanych tematycznie („Konwegencja  płac i cen” i „Efektywność i produktywność szkół wyższych”). Osiągnięcia te zostały wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od września 2019 do stycznia 2020 r. prowadziła badania nt. efektywności i produktywności szkół wyższych na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza w ramach programu Bekkera (NAWA). W latach 2016-2020 pełniła funkcję kierownika Katedry Nauk Ekonomicznych. Była członkinią Rady Narodowego Centrum Nauki (2020-2022). Jest członkinią Komitetu Naukoznawstwa PAN w kadencji 2023-2026.

Zainteresowania naukowe prof. Wolszczak-Derlacz skupiają się na teorii konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.

199 wyświetleń